luty 2013

27 lutego odbyły się pierwsze w 2013 r. Warsztaty w przestrzeni wystaw. Zaprosiliśmy na nie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Warsztaty obejmowały swoją tematyką wybrane eksponaty fizyczno-muzyczne. Połączenie treści muzycznych z treściami dotyczącymi fizyki dźwięku może być przydatne dla pełnego rozumienia rzeczywistości – w jej aspektach fizycznym i biologicznym (wytwarzanie i odbieranie dźwięku opisują nauki przyrodnicze: fizyka i biologia), ale także estetycznym (muzyka jest formą sztuki) oraz społecznym (muzykowanie jest formą relacji międzyludzkich).

Podczas spotkania dyskutowaliśmy o podstawowych zjawiskach fizycznych związanych z wydawaniem, przesyłaniem oraz rejestracją dźwięków. Kolejne eksponaty prezentowały anatomię człowieka zawiązaną z odbieraniem dźwięku. 
Następnie podjęliśmy próbę złożenia poszczególnych dźwięków w utwory muzyczne na bazie różnych rodzajów instrumentów. Na koniec skoncentrowaliśmy się na zmianach, jakie zachodziły w muzyce na przestrzeni dziejów, jej wpływie na rozwój oraz kształtowanie się społeczeństwa, w tym powstaniu zjawiska kultury masowej. Zaprezentowaliśmy również eksponat, w którym za pomocą muzyki można wpływać na ludzkie samopoczucie i emocje, takie jak np. uczucie strachu, czy niepewności.

Kiedy?

27 lutego 2013

Gdzie?

Centrum Nauki Kopernik