Walizka Profesora Czochralskiego

Centrum Nauki Kopernik przedstawia piąte pudełko w rodzinie zestawów edukacyjnych adresowanych dla szkół – Walizkę profesora Czochralskiego. Tradycyjnie, premierze nowego zestawu będą towarzyszyły warsztaty przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem zawartości walizki.

Uwaga! Rejestracja na warsztaty Walizka prof. Czochralskiego została zakończona.
Ostatni warsztat z tego cyklu odbył się w dniu 25 marca 2014 r.

Nowy zestaw edukacyjny zawiera pomoce dydaktyczne, materiały i scenariusze niezbędne do wykonania eksperymentów z dziedziny chemii, fizyki oraz przeprowadzenia badania historycznego. Połączenie nauk ścisłych z humanistycznymi w jednym, uzupełniającym się zestawie tworzy szerokie możliwości wykorzystania Walizki w pracy dydaktycznej.

Zestaw edukacyjny Walizka profesora Czochralskiego adresowany jest do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą chcieli wzbogacić realizowany program o eksperymenty z zakresu materiałoznawstwa, krystalografii, badania struktury materii oraz badanie historyczne.

Doświadczenia i badania dostępne w ramach tego unikalnego zestawu, łączy osoba prof. Jana Czochralskiego, który 97 lat temu opracował rewolucyjną metodę otrzymywania monokryształów, która m.in. przyczyniła się do rozwoju elektroniki i nadal jest stosowana przez naukowców na całym świecie.

Naszym celem było takie zaprojektowanie zawartości Walizki, aby stanowiła swego rodzaju opowieść o życiu i dokonaniach tego mało znanego, a bardzo ciekawego i zasłużonego naukowca i przedsiębiorcy:

  • Część Walizki powiązana z chemią – nawiązuje do prof. Czochralskiego jako aptekarza, producenta proszku na katar, płynu do trwałej ondulacji i chemii gospodarczej,
  • Część Walizki nawiązująca do fizyki – opowiada o badaniach prof. Czochralskiego w zakresie krystalografii, struktury ciał stałych, wytrzymałości materiałów,
  • Część Walizki poświęcona badaniom z materiałoznawstwa – prezentuje aspekt pracy badawczej prof. Czochralskiego związanej z metalurgią, stopami, kolejami, badaniami magnetycznymi oraz prezentuje metodę krystalizacyjną znaną jako metoda Czochralskiego,
  • Część Walizki mówiąca o historii – przedstawia najważniejsze i najciekawsze fakty z życia prof. Czochralskiego.

Zestaw zawiera kilkanaście elementów, w tym mikroskop w wersji usb, które można łączyć w rozmaite kombinacje umożliwiające przeprowadzenie doświadczeń opisanych w kartach stanowiących część walizki. Łatwo dostępne materiały i specjalistyczny sprzęt zawarty w zestawie umożliwiają twórcze wykorzystanie walizki przez nauczyciela: doświadczenia można rozbudowywać, wariantować i dostosowywać do potrzeb uczniów.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
Pobierz deklarację uczestnictwa.
Pobierz oświadczenie.
Pobierz protokół przekazania.

 

Projekt  „Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej”, realizowany pod hasłem „Przewrót Kopernikański”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia.