Woda

Pudełko „Woda” zawiera sprzęt, materiały i scenariusze pozwalające w interdyscyplinarnym ujęciu poznać właściwości chemiczne, fizyczne oraz optyczne najbardziej rozpowszechnionej cieczy na świecie – wody.

Zestaw edukacyjny jest narzędziem wsparcia nauczycieli i zwiększania aktywności naukowej uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Od mikroświata do makrowyzwań w megaskali
Tematyka pudełka „Woda”

Są małe, ale bardzo rozpowszechnione na naszej planecie – cząsteczki wody. Wśród nich narodziło się życie. Do dzisiaj woda jest podstawowym środowiskiem najmniejszych organizmów. Jej zasoby są ograniczone – wymagają ochrony.
Aby wiedzieć jak to robić, warto poznać własności tego związku chemicznego.
Taka wiedza pozwoli lepiej je wykorzystywać i brać odpowiedzialność za przeprowadzane eksperymenty. Ochrona zasobów wody jest zadaniem trudnym, dlatego szukamy jej również poza Ziemią.

Cele warsztatów z wykorzystaniem pudełka „Woda”
Każdy nauczyciel zainteresowany otrzymaniem zestawu edukacyjnego dla swojej szkoły, bierze udział w warsztatach, w trakcie których trenerzy CNK prezentują możliwości pudełka, a edukatorzy wykonują eksperymenty opisane w scenariuszach zajęć.

W trakcie prowadzonych zajęć uczestnicy przekonają się jak w poszczególnych doświadczeniach można połączyć wiedzę z fizyki, biologii lub chemii.

Doświadczenia w zestawie są celowo tak dobrane, aby uświadamiać, że otaczające nas rzeczy i zjawiska podlegają prawom wielu dziedzin nauki.
Dzięki temu uczniowie już w trakcie lekcji będą mieli okazję spojrzeć na szkolne przedmioty jak na elementy pewnej większej całości, dzielonej na poszczególne dyscypliny tylko ze względów formalnych.

Zestawy doświadczeń, które zawiera najnowsze pudełko pozwolą m.in.:
– zbadać, czym różni się woda oligoceńska od kranowej, a płyn izotoniczny od wody destylowanej
– zbadać, czy rzodkiewki w każdej wodzie twardnieją
– zmierzyć, czy rzeczywiście wszystkie krople wody są identyczne
– zbadać, co żyje w kropli wody
– zbadać, czy możliwe jest dokładne umycie rąk
– zmierzyć, ile waży kolor niebieski
Mamy nadzieję, że  radość z opracowania, modyfikacji, rozwijania i dokumentowania tych doświadczeń będzie przymiarką do pracy badawczej. W ten sposób tradycyjną i wyłącznie pokazową formę nauki zastąpimy TWORZENIEM nowej jakości.

Korzyści dla nauczycieli
Zestaw, którego rolą jest wspomaganie nauczycieli w poszukiwaniu aktywnych sposobów pracy z uczniem opartych na metodzie badawczej, ma formę otwartą: pozwala na tworzenie własnych doświadczeń i rozwijanie tematyki poruszanej podczas zajęć. Przyrządy pomiarowe zawarte w pudełku mogą być wykorzystywane w wielu eksperymentach, znacznie wykraczających poza temat główny (woda). Scenariusze zajęć zawierają propozycje kilkunastu doświadczeń, lecz ich liczbę, poprzez możliwe modyfikacje, można znacznie zwiększyć.
Mogą to być zarówno eksperymenty trwające kilkanaście minut, przeprowadzane w pracowni szkolnej, jak i takie, których wykonanie zajmuje kilka tygodni lub miesięcy.
Są wśród nich również badania wykonywane poza murami sali lekcyjnej, w terenie.
Dzięki temu uczniowie mogą lepiej przygotować się do prób, w których wynik pojawia się natychmiast i jest gotowy do interpretacji lub wymaga dodatkowego przetworzenia i może być interpretowany na różne sposoby.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
Pobierz deklarację uczestnictwa
Pobierz oświadczenie
Pobierz protokół przekazania

Więcej informacji:
Dział Edukacji Centrum Nauki Kopernik
e-mail: przewrotkopernikanski@kopernik.org.pl

Zestaw Woda powstał z inspiracji opiekunów KMO, podczas warsztatów na II Forum KMO w 2013 r.

Projekt  „Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej”, realizowany pod hasłem „Przewrót Kopernikański”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia.