Miejsce Odległe

Wystawę „Miejsce Odległe” tworzyły zdjęcia fotografów ze stowarzyszenia Sputnik Photos. To pięć opowieści o współczesnym obliczu rzeki w centrum miasta. Czy Wisła jest dla warszawiaków abstrakcyjnym bytem czy stanowi ważny element ich tożsamości?

Jedno miejsce. Pięciu fotografików. Dwadzieścia trzy zdjęcia.
Artyści z grupy Sputnik Photos fotografowali Wisłę. Skupili się na trzydziestokilometrowym, warszawskim odcinku rzeki. W efekcie powstało pięć kompletnie różnych opowieści, ukazujących odmienne przestrzenie. Taka właśnie jest Wisła – dla jednych to miejsce magiczne, azyl, dla innych śmietnik, miejsce odrzuconych ludzi i przedmiotów. Fotograficy tworzą swoiste mikroświaty – ukazują drobne wycinki, fragmenty rzeczywistości, pozostawiając odbiorcom szerokie pole do interpretacji. Nie znajdziemy tu pejzaży, zdjęć statków, plaż, mostów. Na wielu zdjęciach nie widać nawet fragmentu rzeki. Stanowi ona swoistą metaforę, inspiruje i łączy wszystkie prace – autonomiczne, a jednak stanowiące spójną całość.

Sputnik Photos to międzynarodowy kolektyw utworzony przez fotoreporterów z Europy Środkowo-Wschodniej. Członkowie stowarzyszenia zdobyli liczne nagrody w konkursach fotografii prasowej, takich jak World Press Photo, Pictures of the Year International czy Canon AFJ Female Photojournalist Award.

Kuratorem wystawy była Barbara Stauss – redaktor prestiżowego pisma Mare Magazine, dedykowanego reportażowi i esejom fotograficznym. Do dziś je prowadzi i odpowiada za koncepcję fotograficzną czasopisma. Pracuje również jako fotoedytor i wykładowca akademicki. Angażuje się w różnorodne projekty, takie jak niemiecka edycja Reporterów bez granic.


Organizator i autorzy projektu pragną złożyć podziękowania tym, którzy w szczególny sposób przyczynili się do realizacji wystawy:

  • Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
  • Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej
  • Zarząd Zlewni Wisły Mazowieckiej
  • Przedsiębiorstwu Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.
  • Fundacji Ja Wisła- Muzeum Ziemi w Warszawie PAN
  • Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu
  • Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Północ
  • Komisariatowi Rzecznemu Policji w Warszawie
  • AGP Metro Polska S.C.
  • Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu Piaskarz S.A

Twórcy

Sputnik Photos:

Agnieszka Rayss,
Jan Brykczyński,
Michał Łuczak,
Rafał Milach,
Adam Pańczuk

Gdzie i kiedy?

Pawilon 512 

6 lipca–9 września 2012