Przedszkolaki na wystawach w Koperniku

Przygotowanie dzieci – przed wizytą

Wizyta w centrum nauki to okazja do uczenia się w środowisku innym niż sala przedszkolna. Przed wycieczką warto porozmawiać z dziećmi o ich doświadczeniach dotyczących odwiedzin w muzeach czy teatrach. Powiedzieć, czego mogą się spodziewać i czym eksploracja na wystawie różni się od zwiedzania ekspozycji muzealnych. Warto by maluchy wiedziały, że można wszystkiego dotknąć, badać, brać do rąk, potrząsać, obracać. Najważniejsza jest swoboda, wolność eksperymentowania, własna ciekawość i pasja. Przed wizytą w Koperniku można także poćwiczyć z dziećmi wszelkiego rodzaju formy zadawania pytań, by łatwiej mogły potem stawiać takie, które poszerzą ich wiedzę. Przypomnijcie sobie różnego rodzaju projekty i eksperymenty, wykonywane wcześniej w przedszkolu. Dzięki temu dzieciom łatwiej będzie zrozumieć, czego doświadczą w Koperniku.

Przygotowanie nauczycieli – przed wizytą

Rolą opiekunów jest wspieranie przedszkolaków w eksploracji wystawy. Zachęcamy, by przyjąć postawę towarzysza procesu edukacyjnego, zapewniając bezpieczną przestrzeń do formułowania swoich myśli, zadawania pytań i weryfikowaniu ich przy eksponatach. Wizyty w Koperniku dostarczają dzieciom wielu emocji. Są wśród nich radość, zaskoczenie, zaciekawienie, ale może pojawić się także strach czy smutek. Każda z tych reakcji jest ważna zarówno w procesie edukacyjnym, jak i rozwoju psychicznym. Dlatego pozwólmy dzieciom swobodnie eksplorować przestrzeń. Nie złośćmy się, że wciąż coś okręcają, podrzucają, przekładają, głośno komentują. Niech badają świat!

W trakcie wizyty

Pamiętaj o bezpieczeństwie. Dobrą praktyką jest zapewnienie przedszkolakom kolorowych kamizelek oraz podzielenie grupy na mniejsze zespoły, które będą miały swojego opiekuna. W Koperniku nie ma przewodników, ale są animatorzy. To osoby w czerwonych koszulkach. Zawsze można poprosić ich o pomoc – chętnie podzielą się z najmłodszymi swoim doświadczeniem i wiedzą. Porozmawiajcie z nimi o zjawi­skach badanych na wystawach. Zainspiruj dzieci, by opowiedziały co robiły przy eksponatach. Zachęcamy do rozpoczęcia wizyty od wystawy Bzzz! na parterze. To wydzielona, zamknięta część – idealna dla przedszkolaków na początek.

Zwiedzaniu wystaw w Koperniku zawsze towarzyszą emocje. To ogromna prze­strzeń, wokół jest dużo nieznajomych osób, niezwykłych obiektów, dźwięków. Trzeba się przygotować na pełną gamę zachowań (swoich i podopiecznych) oraz pewnego rodzaju utratę kontroli. Przez pierwsze 15–20 minut dzieci będą po prostu biegać i ledwie dotykać eksponatów. Trzeba im na to pozwolić, bo w ten sposób oswajają nową przestrzeń oraz poznają ją. Dopiero po tym etapie będą gotowe na dłuższe interakcje z eksponatami. Wtedy można z nimi porozmawiać – spytać, co aktualnie robią, co im się podoba, co się dzieje gdy coś naciskają. Nasze pytania nie mają służyć zdobyciu konkretnej wiedzy. Powinny raczej wspierać dzieci w odkrywaniu – pomóc skupić się na czynności i obserwacjach. Trzeba się też zastanowić, czy w danej chwili nasi podopieczni w ogóle potrzebują rozmowy i czy nie przerwie im ona jakiegoś ważnego procesu poznawczego.

Po wizycie

Dzieci są pod wrażeniem wizyty w Koperniku? Warto o tym porozmawiać. Co było najciekawsze? Które eksponaty przykuły ich uwagę? Czy mają jakieś nowe pytania dotyczące badanych zjawisk i procesów? Odpowiedzi na nie możecie poszukać razem, eksperymentując w przedszkolu.

Co dalej?

Wizyta na wystawie rozbudziła zainteresowanie nauką ? Wspaniale, o to nam chodziło. Teraz trzeba je pielęgnować. Centrum Nauki Kopernik wspiera wiele inicjatyw inspirujących do dalszego eksperymentowania i korzystania z aktywnych metod uczenia. Zapraszamy nauczycieli przedszkoli do udziału w programie Klub Młodego Odkrywcy. Szczegóły na stronie www.kmo.org.pl

Szczególnie polecamy przedszkolakom

Jednym z głównych zadań przedszkola jest wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka. W jaki sposób? Przede wszystkim – jak wskazuje podstawa programowa dla edukacji wczesnoszkolnej – poprzez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających wykonywanie ekspery­mentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów i nabywanie doświadczeń.

Na wystawie Centrum Nauki Kopernik można kreować sytuacje edukacyjne nieosiągalne na co dzień w praktyce przedszkolnej.

Szczególnie polecamy te przestrzenie, w których przedszkolaki mogą w małych grupach przebywać razem.

Wystawy Centrum Nauki Kopernik w atrakcyjny sposób uzupełniają wiedzę przekazywaną w przedszkolu. Dzieci – pod opieką dorosłych – mogą tu dokonywać własnych odkryć. Warto podzielić grupę na mniejsze podgrupy (5–6 dzieci z jednym opiekunem).

Wartościowa edukacyjnie będzie wizyta w Teatrze Wysokich Napięć. Prowadzone w nim pokazy to ekscytujący, a jednocześnie bezpieczny sposób poznania zjawisk elektrycznych.

Teatr Robotyczny zaprasza na spektakle, w których występują roboty. Z pasją grają w baśniach, brawurowo interpretują historie Lema, entuzjastycznie przedstawiają opo­wieści matematyczne.

Planetarium oferuje pokazy interaktywne i filmowe, powiązane z podstawą programową. Zapraszamy również na bezpłatną wystawę „Patrz: Ziemia”.

Wystawy – swobodna eksploracja

Bzzz! – królestwo przedszkolaków

Wystawa Bzzz! to przestrzeń stworzona specjalnie dla najmłodszych zwiedzających (do lat 5.). Jej teren jest oddzielony od reszty wystaw, dzięki czemu dzieci mogą swobodnie eksplorować, bawić się i odpoczywać w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Grupy przedszkolne są tu częstymi gośćmi.

Wystawa jest tak zaprojektowana, by pobudzać rozwój sensomotoryczny oraz rozwijać procesy poznawcze najmłodszych. Zależy nam na tworzeniu sytuacji edukacyjnych, wspierających samodzielną dziecięcą eksplorację. W Bzzz! można także odnaleźć wiele odniesień do podstawy programowej. Stąd ogromna różnorodność obszarów, których dotyczą eksponaty. Wiele z nich pobudza zmysły (Doznania dotykowe, Roz­poznawanie po zapachu, Rozpoznawanie dźwięków), poprawia sprawność ruchową (Most wiszący, Drzewo i zjeżdżalnia, Liny), motywuje do współpracy (Ukryty obraz, Wyścig motylków, Budowanie drzewa, Ul), rozwija kreatywność (Mój odcisk, Swobod­ne spadanie), pozwala dostrzec elementy techniki w otoczeniu (Peryskop, Klucz ptaków, Kalejdoskop, Mikroskop) oraz wzmaga ciekawość przyrodniczą (Eksponat wodny, Oczy: ryby, węża, psa i muchy, Ruch zwierząt).

Miniwarsztaty na wystawie Bzzz!

Na terenie wystawy Bzzz! codziennie od­bywają się bezpłatne miniwarsztaty. Można do nich spontanicznie dołączyć, bez konieczności wcześniejszego zapisywania się. Zajęcia warsztatowe podnoszą umiejętności komunikacyjne dzieci i pozwalają im lepiej poznać otaczający świat. Dają moż­liwość rozwijania takich umiejętności jak obserwacja, skupienie, zauważanie ciągu przyczyna–skutek, zabawa głosem i mu­zyką, rozumienie zjawisk występujących w przyrodzie, zdolności manualne.

Tematy miniwarsztatów, odbywających się na wystawie Bzzz!Śladami zwierząt – Dzieci poznają gatunki dzikich zwierząt występujące w Polsce. Uczą się rozróżniać ich ślady, dźwięki, sposób poruszania się. To szansa rozwijania koordynacji ruchowej, zdolności manualnych, spostrzegawczości i ciekawości.

Woda: co utonie, a co będzie pływać? – Warsztat ukazuje podstawowe właściwości wody i zachowanie się w niej różnych przedmiotów. Rozwija ciekawość, skupienie, pozwala wyciągać wnioski z obserwowanych działań.

Halo, halo, czy mnie słychać? – Zajęcia dotyczące dźwięków i muzyki. Dzieci dowiadują się, dlaczego ich głosy brzmią inaczej i budują prosty telefon z kubków i sznurka. Rozwijają wrażliwość muzyczną oraz zdolności manualne.

Gdzie ukrywa się powietrze? – Najmłodsi budują pułapkę na powietrze i obserwują to, co niewidoczne na pierwszy rzut oka. Rozwijają zdolności manualne, umiejętność obserwacji i formułowania wniosków.

————————————-

Na wystawie obowiązuje zakaz jedzenia i picia. Własny prowiant można spo­żyć w specjalnie wyznaczonym miejscu tuż przy wejściu do Bzzz!, przed lub po wizycie.

Na terenie wystawy znajduje się jedna toaleta. Warto pomyśleć o skorzystaniu z ogólnodostępnej toalety w Koperniku przed wizytą.

Po eksperymentowaniu przy eksponacie wodnym dzieci mogą mieć mokre ubra­nia. Polecamy spakować coś na zmianę.

Na wystawie może przebywać jedno­cześnie określona liczba osób. Bezpłatne wejściówki na określone godziny można odbierać w kasie. Rezerwuje się je także podczas zakupu biletów.

Pobyt na wystawie trwa 1 godz. 10 min.

Wystawa dostępna jest dla dzieci do lat 5, które mogą wejść na nią wyłącznie z peł­noletnim opiekunem.

——————————————-

Wystawa Zmierz się !

To ponad 40 angażujących eksponatów, dzięki którym można poznać swój organizm jak nigdy dotąd. Przedszkolaki zmierzą wzrost, rozpiętość ramion, długość stopy i palca. Sprawdzą, z jaką siłą naciskają na podłoże lądując po skoku. Policzą częstotliwość skurczów swojego serca. Określą szybkość reakcji na różne bodźce, zbadają słuch, wzrok, tężyznę fizyczną, pojemność płuc, precyzję ruchów, czułość dotyku, zdolność akomodacyjną oczu, ostrość wzroku.

Eksponaty angażują na wielu poziomach i działają na wiele zmysłów (słuch dotyk, równowaga, wzrok), jednocześnie całościowo stymulując i wspierając proces uczenia się. Nie brakuje tu również okazji do ruchu – na wystawie trzeba podskakiwać, biegać, ściskać. W proces badawczy włączane jest całe ciało. Wiele eksperymentów skłania do aktywności intelektualnej, opartej na szacowaniu (długości, czasu), przewidywaniu (co stanie się gdy podskoczę wyżej) i dających ogromne pole do badań, a więc zadawania pytań, obserwacji i aktywnego szukania odpowiedzi (jak będzie biło serce gdy zrobię dziesięć przysiadów?).

Eksperymentowanie na wystawie nie wymaga czytania instrukcji. Nie ma ścieżki zwiedzania, ani żadnej „odpowiedniej” kolejności. Warto pozwolić maluchom samodzielnie decydować o tym, czym się zajmą i ile czasu na to poświęcą. Niech prowadzi ich dziecięca ciekawość, którą mógł wyzwolić intrygujący dźwięk, niezwykły kolor czy ciekawa aktywność. Nie ma też powodu, żeby przerywać interakcje „niezgodne” z instrukcją. Mają one ogromną wartość. Na wystawie Zmierz się! możemy spodziewać się ogromnej ilości zaplanowanych i niezaplanowanych (kierowanych i niekierowanych) sytuacji edukacyjnych. Wszystkie one są niezwykle wartościowe, dlatego warto przyjść bez gotowych założeń, za to z otwartością i dużym zapasem czasu.

Przedszkolaki w Strefie Eksperymentowania

Wizyta przedszkolaków w Strefie Ekspery­mentowania to okazja do realizacji zadania przedszkola związanego ze wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata. Przestrzeń zajmuje całe pierwsze piętro Kopernika i liczy ponad 200 eksponatów. Każdy z nich skonstruowany jest w sposób umożliwiający bezpieczne, wielokrotne powtarzanie czynności, przewidywanie wyników i wyciąganie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu (przedszkolak „eksperymentuje, szacuje, przewiduje”). Wizyta daje możliwość wspierania mechanizmów uczenia się dziecka. Warto podzielić przedszkolaki na mniejsze, kilkuosobowe grupy. Będą mogły wtedy swobodnie eksperymentować i podejmować samodzielną aktywność poznawczą.

Eksponaty w Strefie Eksperymentowania dotyczą otaczającego nas świata przyrody oraz nas samych. Ilustrują zjawiska fizyczne i procesy biologiczne. Obcując z nimi dzieci mogą wzbogacić zasób pojęć dotyczących zjawisk przyrodniczych. Nie tylko tych dobrze znanych z życia codziennego, ale także trudniej obserwowalnych. W Kamerze termowizyjnej sprawdzą, które części ciała są najcieplejsze, a przy eksponacie Cią­gnie się jak jelito przekonają się, jak długie są ludzkie jelita. Pluszowy pacjent pozwoli wcielić się w chirurga i zoperować misia.

Wiele eksponatów to okazja by przetestować i zrozumieć działanie własnych zmysłów. Wzrok pozwala sprawdzić, z jakiej odległości dostrzeżemy króliki na łące i porównać swoje umiejętności z drapieżnym ptakiem. Słuch to szansa by poznać zakres słyszalnych dźwięków. Łoże fakira, Aksamitne dłonie oraz Palący chłód dają możliwość sprawdzenia wrażliwości na bodźce dotykowe. Kontakt z nimi wywołuje ogromne zaskoczenie u maluchów.

Warto odwiedzić eksponaty związane ze światłem, pozwalające odkryć jego różne barwy. Dzieci wykonają przy nich także róż­ne eksperymenty graficzne.

Niektóre aktywności skłaniają do wspólne­go działania. Dzięki współpracy przedszkolaki wytworzą prąd w Domowej elektrowni i przekonają się, że nie tak łatwo zasilić żarówki czy radio w naszym domu. Mydlana ściana rozciąga się od wejścia na wystawę Bzzz! na parterze, aż po Strefę Eksperymentowania na pierwszym piętrze. Praca grupowa pozwala stworzyć ogromną bańkę mydlaną.

Majsternia – w obliczu wyzwania

Majsternia to przestrzeń warsztatowa, do­stępna dla osób powyżej 8. roku życia. Można tu przyjść z młodszą grupą, zapewniając odpowiednią liczbę opiekunów (1 opiekun na 2 dzieci). Warto, bo zajęcia manualne świetnie rozwijają zdolności motoryki małej i uwrażliwiają na aktywność twórczą.

Aktywność polecana dla najmłodszych:

„Dmuchawa” – to budowa konstrukcji, któ­ra ma się unieść w tubie powietrznej. Aby zadanie stanowiło wyzwanie dla dzieci, materiały do jej zbudowania dobierane są za pomocą różnych kluczy, np. tyle mate­riałów, ile masz lat!

Majsternia znajduje się na 1. piętrze. Grupom dzieci w wieku poniżej 8 lat musi towarzyszyć odpowiednia liczba opiekunów (1 opiekun na 2 dzieci).