Zostań wolontariuszem Centrum Nauki Kopernik!

Uwaga! W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, nabór został wstrzymany.

 

Dzięki nauce ludzie kształtują świat przyjazny dla siebie i natury. Chcesz się o tym przekonać? Zostań wolontariuszem Centrum Nauki Kopernik! Codziennie inspirujemy tysiące zwiedzających do samodzielnego poznawania świata, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Cenimy naukę, wolność, odpowiedzialność, zaufanie i współpracę. Jeśli te wartości są bliskie także Tobie – zapraszamy, dołącz do nas.

Jeśli:

 • masz skończone 16 lat,
 • interesujesz się naukami ścisłymi i przyrodniczymi,
 • cechuje Cię pozytywna energia oraz otwartość na innych,
 • odpowiedzialnie realizujesz powierzone zadania,
 • potrafisz odnaleźć się w różnych sytuacjach i elastycznie na nie reagujesz,
 • znasz język angielski i/lub rosyjski w stopniu komunikatywnym.

Co będziesz robić:

 • wspierać zespół Kopernika podczas organizowanych przez Centrum wydarzeń (np. Piknik Naukowy, Wieczory dla dorosłych, Noc Spadających Gwiazd, imprezy okolicznościowe);
 • opiekować się gośćmi, ekspertami, prelegentami;
 • witać zwiedzających w Strefie wejścia;
 • udzielać informacji zwiedzającym;
 • podejmować inne, ciekawe wyzwania.

Co zyskasz, będąc wolontariuszem Centrum Nauki Kopernik:

 • szkolenie wdrożeniowe,
 • doświadczenie w pracy w dużej instytucji kultury,
 • uczestnictwo w prestiżowych wydarzeniach,
 • możliwość kreowania zespołu wolontariuszy,
 • możliwość bezpłatnego korzystania z oferty Centrum,
 • umowa / porozumienie,
 • zaświadczenie / referencje.

Niecierpliwie czekamy na spotkanie z Tobą, ale zanim do tego dojdzie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego »
Odezwiemy się do Ciebie w przeciągu 10 dni od otrzymania zgłoszenia.

 

_________________________________________________________________

1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.

4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.

5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.

10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl

 

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl