Festiwal Przemiany | 7-9 października 2022

Meetings at the common table

  • What: a cycle of meetings around local and seasonal cuisine
  • When: 8.10 between 12 and 2 p.m. and 9.10 between 12 and 1 p.m.
  • Where: Conference centre, café, level 1

We’d like to invite you to an open discussion about conscious cooking, aligned with the natural cycle and based on local produce. We want to return to tradition, regionality, sourcing from green areas and forests, and responsible farming for the sake of the environment.

We will meet at the common table during lunch time. We’ll also get to know local producers, their stories, and we will taste their homemade produce. In order to join the lunch, you have to buy a breakfast plate, which is a part of the original menu of our festival café. The amount of seats at the table is limited.

Festival café

How to sustain cities during the rise of climate change? How to cook consciously, without causing damage to the environment? What is available locally? What does seasonal cuisine offer? What produce to choose, where to find them, and where to start?

You will learn everything in the festival café! You will find an original, sweet and savoury seasonal menu based on local produce and a shop with selected produce from Warsaw and its regions. You can eat here or take the dishes home.

There will also be inspiring literature and unique guests, who have extensive experience and invaluable knowledge. Come, taste and get inspired.

See you there!


The hosts of the cafe space are Monika Witosławska and Irek Pycia (@las_relaks).

Whoever tried their cooking knows that what’s local and seasonal just tastes the best.

Kawiarnia festiwalowa

Jak wyżywić miasta w dobie narastającego kryzysu klimatycznego? Jak gotować świadomie, nie wyrządzając szkody środowisku? Co możemy zdobyć lokalnie? Co oferuje sezonowa rodzima kuchnia? Jakie produkty wybierać, gdzie ich szukać i od czego zacząć?

Wszystkiego dowiecie się w kawiarni festiwalowej! Znajdziecie tu autorskie, słono-słodkie sezonowe menu oparte na lokalnych zasobach oraz sklepik z wyselekcjonowanymi produktami z Warszawy i okolic. Możecie zjeść na miejscu, możecie zabrać dania do domu.

Na miejscu nie zabraknie też inspirującej literatury oraz wyjątkowych gości, posiadających duże doświadczenie i nieocenioną wiedzę. Przybywajcie, smakujcie i inspirujcie się.

Do zobaczenia!


Gospodarzem przestrzeni kawiarnianej są Monika Witosławska i Irek Pycia (@las_relaks).

Kto raz spróbował ich kuchni, ten wie, że to, co lokalne i sezonowe, smakuje po prostu najlepiej.