Festival Przemiany - edition 10

X edycja Przemian odbędzie się pod hasłem „Rok zero” i będzie dotyczyła wariantów przyszłości świata po pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Pustka czy zmiana?

Roku zerowego nie ma w kalendarzach. Nam posłuży jako perspektywa analityczna: miejsce, w którym doświadczenie pandemii dopiero się zapisuje w historii. Być może rok 2020 będziemy pomijać jako niewygodną przerwę w „normalności”, rok zerowych szans na zmiany, czas bez wartości – zamknięte granice, życie w izolacji, obawy, unieruchomiona gospodarka, zagrożenie długotrwałą recesją. Może jednak ten rok będzie punktem zwrotnym? Cezurą nowej epoki po czasach p.n.e. – przed naszą epidemią? Może konsekwencje pandemii przyspieszą znalezienie rozwiązań problemów nierówności i napięć społecznych? A może wręcz przeciwnie: w świecie lęków i niepewności reguły konkurencji na dobre zdominuje logika gry o sumie zerowej.

 


 

Przyspieszenie cyfryzacji

Czas pandemii zintensyfikował dyskusję o znaczeniu i możliwościach technologii cyfrowych. W rzeczywistości online pomagają one symulować kontakt na żywo, ułatwiają pracę czy pozwalają uczestniczyć w kulturze mimo lockdownu. Monitorowanie aktywności obywateli (temperatury, tętna, przemieszczania się, kontaktów) mogłoby pomóc w walce z pandemią poprzez sprawne zidentyfikowanie pacjenta zero i osób, z którymi miał styczność, oraz wyznaczenie strefy objętej kwarantanną. Tylko co wtedy z naszą prywatnością? Zarządzający narzędziami kontroli wiedzieliby o nas dużo więcej niż dotychczas. Spytamy ekspertów, jak zadbać o to, żeby taka kontrola – jeśli okaże się konieczna – nie była ograniczającym wolność obywateli nadzorem.

Globalne, międzypokoleniowe lęki

Świat reaguje na pandemię z siłą i stanowczością, z jakimi młodzi aktywiści chcieliby, żebyśmy reagowali na katastrofę klimatyczną. Dlaczego zmiany klimatu nie wywołują takiej samej paniki? Świadomość całego pokolenia w coraz większym stopniu jest dziś budowana w cieniu katastrof. Jak powinien się kształtować międzypokoleniowy dialog nt. pogarszających się warunków, w których przyjdzie żyć następnym pokoleniom?

Fakty i emocje

To pierwsza w historii pandemia w świecie postprawdy i fake newsów – globalnego przemysłu dezinformacji. W kluczowych kwestiach ufamy dziś naukowcom, lekarzom i innym ekspertom, ale lęk i niepewność mogą sprzyjać przyjmowaniu mitycznego, opartego głównie na emocjach obrazu rzeczywistości, pełnego teorii spiskowych i innych prostych wyjaśnień złożonych zjawisk. Czy dzięki sukcesom w walce z wirusem wygrają nauka, wiedza ekspercka, pogłębione analizy i odpowiedzialne działania, czy górą będą mity, wskazywanie kozłów ofiarnych i szukanie poklasku tłumu? Być może wnioski z lokalnej i globalnej współpracy w zmaganiach z wirusem pomogą zwiększyć solidarność społeczną i poczucie wspólnotowości. Istnieje też jednak ryzyko, że zwycięży strach i utrwalą się tendencje autorytarne.

Perspektywa Przemian

Na festiwalu sprawdzimy, co wynika z analiz danych nt. czasu pandemii. Przyjrzymy się najbardziej prawdopodobnym prognozom niedalekiej przyszłości – zarówno w kontekście globalnych wyzwań, rozwoju cywilizacji, jak i codzienności każdej i każdego z nas. Porozmawiamy o tym, które wizje przyszłości, i dlaczego, bylibyśmy gotowi uznać za najbardziej pożądane. Poznamy przełomowe osiągnięcia nauki i techniki, które mogą pomóc w walce z koronawirusem, oraz weźmiemy pod lupę ich społeczne konsekwencje. Wszystko to w interdyscyplinarnym gronie i z kilku komplementarnych perspektyw. Spróbujemy walczyć z czarnowidztwem i poczuciem bezsilności, dlatego obok identyfikacji problemów będziemy starać się przedstawiać propozycje konkretnych rozwiązań, dzielić się źródłami oraz szukać języka i emocji dla opisu świata, który pod wpływem pandemii staje się coraz bardziej labilny, złożony i niejednoznaczny.

Festiwal Przemiany 2020 online