Spotkania dla nauczycieli

O kosmosie przy kawie

Projekt ESERO-Polska dla nauczycielek i nauczycieli wszystkich etapów edukacji oraz wszystkich przedmiotów – nie tylko przyrodniczych i ścisłych, pragnących udostępniać uczniom interdyscyplinarną i innowacyjną wiedzę o kosmosie. 

Będziemy spotykać się co dwa tygodnie – w formule online – by w luźnej atmosferze przy kawie porozmawiać, od czego zacząć i jak zbudować zainteresowanie dzieci i młodzieży zagadnieniami kosmicznymi. Towarzyszyć nam będą edukatorzy, eksperci i nauczyciele, z którymi współpracujemy. 

Będzie to przestrzeń do rozmów o wprowadzaniu tematyki kosmicznej na zajęcia przedmiotowe oraz kół zainteresowań. Poznacie w szczegółach konkursy Biura Edukacji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA): Astro Pi czy CanSat, wyzwania Moon Camp, Climate Detectives, Mision X oraz inne projekty edukacyjne. 

Zaprosimy edukatorki i edukatorów, którzy te projekty już wykorzystują w codziennej pracy szkolnej. Przedstawią swoje doświadczenia, opowiedzą, które najbardziej „wciągają” dzieci i młodzież, jak powodują rozwój różnorodnych umiejętności.

„Odczarujemy” tematykę kosmiczną, pokazując, że ma interdyscyplinarne zastosowanie i może być szeroko wykorzystywana na wszystkich poziomach edukacji. Umożliwimy Wam:

  • nawiązanie współpracy z ambasadorami i ambasadorkami kosmicznego Programu ESERO-Polska
  • bezpośrednie rozmowy o praktycznym korzystaniu z zasobów edukacyjnych ESERO-Polska
  • szeroką wymianę kontaktów 
  • wyposażymy w wiedzę o projektach Biura Edukacji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Zachęcamy Was do proponowania zagadnień z tematyki kosmicznej, które Was szczególnie interesują.

Zdobywanie wiedzy o kosmosie poszerza horyzonty myślowe, pobudza wyobraźnię i inspiruje do współpracy. Ta wiedza służy młodym ludziom do poznawania, badania i zrozumienia zjawisk zachodzących we Wszechświecie. Zaś eksploracja kosmosu dostarcza coraz więcej danych, pozwalających lepiej zrozumieć złożoność procesów zachodzących na Ziemi. A wszystko razem kształtuje myśli i postawy młodzieży. Ma wpływ na ich wybór dalszej drogi rozwoju. 

Najbliższe spotkanie

Climate Detectives
16 września (czwartek), godz. 18.00

Spotkamy się za pośrednictwem platformy ZOOM (link)

Climate Detectives to wyzwanie, w ramach którego zespoły uczniowskie mają określić lokalny problem klimatyczny, zaprojektować i przeprowadzić jego badanie. Aby to zrobić, najpierw powinni sformułować pytanie badawcze. Wszak zmiany klimatu nie dotyczą tylko odległych miejsc gdzieś na świecie, ale wpływają na występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych w naszym najbliższym otoczeniu. Wielotygodniowe wysokie temperatury, powodujące susze w sadach, na łąkach, na polach, podtopione lasy, parki w wyniku długotrwałych opadów – to zjawiska, które sami obserwujemy na co dzień. W wyzwaniu Climate Detectives właśnie takie lokalne problemy bierzemy „pod lupę”.

Jeżeli chcesz praktycznie podejść do wyzwania Climate Detectives, bądź na najbliższym spotkaniu „O kosmosie przy kawie”!

Podczas spotkania:

  • Spróbujemy sformułować dobre pytania badawcze.
  • Zapoznamy się z przebiegiem wyzwania Climate Detectives.
  • Przejrzymy bardzo przydatny Przewodnik dla Nauczycielki/Nauczyciela.
  • Odpowiemy  na wszystkie Wasze pytania związane z wyzwaniem.

Więcej o spotkaniu