Braterstwo

Do jakiego stopnia cyfrowa realność kontaktów w sieci może stanowić problem dla starszych pokoleń? Pokolenia Y i Z, dorastające z dostępem do internetu, o życiu online już myślą inaczej, również w kontekście relacji. Jednocześnie to oni dzisiaj czują się najbardziej niepewnie – atakowani postprawdą, manipulowani algorytmami, zdezorientowani.

Zastanowimy się więc, jak w tych okolicznościach powinien się kształtować międzypokoleniowy dialog, m.in. na temat pogarszających się warunków, w których przyjdzie żyć następnym pokoleniom. Czy w kontekście pandemii czeka nas konflikt pokoleń czy odbudowa więzi międzypokoleniowych i wspólna przyszłość? Czy jest możliwy sojusz nauki i młodych ludzi strajkujących w obronie przyrody? Jak komunikować naukową niepewność, aby niepewni przyszłości młodzi ludzie autentyczny punkt oparcia mogli odnaleźć w argumentach naukowców i naukowczyń?


Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci”.