Technika i niepewność

Pamięci Bernarda Stieglera (1952–2020)

Festiwal Przemiany 2020 - wykłady

Jeden z kluczowych wykładów Roku zero miał wygłosić prof. Bernard Stiegler, francuski filozof, autor przenikliwych analiz dotyczących relacji społeczeństwa, środowiska i techniki. Na początku sierpnia dotarła do nas tragiczna wiadomość o śmierci Profesora. Jego nagłe odejście to ogromna strata dla całego świata współczesnej filozofii. Aby uczcić pamięć Bernarda Stieglera, we współpracy z Instytutem Francuskim w ramach tegorocznego Festiwalu Przemiany zorganizowaliśmy wykład współpracownika prof. Stieglera – dr. hab. Michała Krzykawskiego, prof. Uniwersytetu Śląskiego. Punktem odniesienia dla wykładu będzie hasło „wolność, równość, braterstwo”, którego znaczeniu w czasie pandemii Michał Krzykawski przyjrzy się z perspektywy filozofii Bernarda Stieglera.

Festiwal Przemiany 2020 - ekspert Michał Krzykawski
dr hab. Michał Krzykawski, prof. UŚ

Filozof, literaturoznawca romański, tłumacz, profesor na Uniwersytecie Śląskim i naukowy poliamorysta związany z tymże Uniwersytetem, gdzie kieruje Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami. Były współpracownik francuskiego filozofa Bernarda Stieglera, członek założonego z inicjatywy Stieglera transdyscyplinarnego kolektywu badawczego Internacja, którego celem jest opracowanie i wdrożenie nowego modelu makroekonomicznego i technologicznego na bazie współczesnych nauk. Autor wielu prac poświęconych współczesnej filozofii francuskiej, ekonomii politycznej, technice i życiu zwierzęcemu.


Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci”.