We serve cookies on this site, because we want you to feel welcomed and return! More on our cookie policy.

More

Zakrywanie ust i nosa w okresie pandemii

10.08.2020
10.08.2020

Wszystkie osoby przebywające na terenie Centrum Nauki Kopernik – na Wystawach, w Planetarium oraz w Centrum konferencyjnym – zobowiązane są do zakrywania ust i nosa – przy pomocy odzieży, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

Obowiązek ten nie obejmuje:

  • dzieci do ukończenia 4. roku życia,
  • osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, zaburzeniem psychicznym, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  • osób mających trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Wymienione wyżej osoby (lub ich opiekunowie prawni) zobowiązane są do pisemnego oświadczenia o spełnianiu przesłanek wyłączających obowiązek prawny zakrywania ust i nosa.

Oświadczenie do pobrania znajdziesz tutaj.

Ponadto odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:

  • konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby,
  • umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.

Odmowa podporządkowania się powyższym regulacjom równoznaczna jest z rezygnacją z możliwości zwiedzania Kopernika – bez prawa żądania zwrotu należności za bilet.

Newsletter

Sign up!