Kino Przemian

Festiwal Przemiany 2020 - kino

Pandemia SARS-CoV-2 ukazuje trafność wprowadzonego przez Ulricha Becka terminu „społeczeństwo ryzyka”. Żyjemy w świecie zagrożonym katastrofami – klimatyczną, pandemiczną. W świecie ciągłych zmian, które w naszym życiu wywołują lęk i niepewność.

W kinie Festiwalu Przemiany zapraszamy Państwa do zmierzenia się z tymi lękami, wyobrażeniami, niepewnością. W proponowanych przez nas filmach stawiane są pytania, o przyszłość gatunku ludzkiego, zagrożenia płynące ze świata natury oraz ze świata nowoczesnych technologii. Autorzy filmów przyglądają się różnicom społecznym, ekonomicznym, etnicznym, kulturowym i zastanawiają się, czy tak podzielony gatunek potrafi współistnieć. Czy też sposobem na przetrwanie jest właśnie odgrodzenie się, wzajemna izolacja. A może ludzkość doszła już do punktu, gdzie na oba rozwiązania jest za późno, bo oto przed człowiekiem jedynie schyłek jego panowania na Ziemi.

Repertuar

Wszystkie filmy dostępne na Ninateka.pl

Pasmo filmowe Festiwalu Przemiany powstało we współpracy z Austriackim Forum Kultury oraz z serwisem Ninateka, którego wydawcą jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.


Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci”.