Pandemia-eksperyment na żywym organizmie

Na co dzień praca lekarzy i lekarek opiera się na danych i drobiazgowych badaniach naukowców i naukowczyń. Wybuch pandemii wymusił podejmowanie szybkich działań i poważnie utrudnił – a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwił – skrupulatne przestrzeganie obowiązujących reguł. Walka z koronawirusem SARS-CoV-2 pod pewnymi względami jest więc eksperymentem na żywym organizmie. Jakie problemy opieki medycznej obnażyła pandemia? A może w jej wyniku udało się coś usprawnić?

W swoim krótkim wystąpieniu Agnieszka Gaczkowska, lekarka i przedsiębiorczyni, krytycznie przygląda się medycynie pochłoniętej walką z pandemią. Patrzy w kontekście społecznym, z perspektywy pacjenta. Opowiada m.in. o nierównym dostępie do opieki zdrowotnej, kłopotach z teleporadami czy przyspieszeniu wymiany wiedzy między naukowcami i naukowczyniami. Agnieszka Gaczkowska zadaje tu ważne pytania. Czy aby obrany sposób, w jaki medycyna mierzy się z pandemią, jest prawidłowy? Jakie skutki samej pandemii oraz metod jej zwalczania odczuwamy już teraz, a jakie odczujemy za 10 lat?

Festiwal Przemiany 2020 - ekspert Agnieszka Gaczkowska
Agnieszka Gaczkowska

Absolwentka kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie na studiów MBA dla Kadr Medycznych w Akademii Leona Koźmińskiego. Praktyki zawodowe odbyła m. in. w USA, Singapurze, Kostaryce, Włoszech. W 2012 roku pracowała jako Teaching Fellow w dziale Medicine and Neuroscience w Singularity University będącym częścią NASA Ames Research Park w Mountain View, gdzie była odpowiedzialna za projekty medyczne skupiające się na nowych technologiach. Przez wiele lat pracowała m.in. dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland oraz World Young Doctor’s Organization.  


Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci”.