Szoty inspiracji

Szoty inspiracji to krótkie materiały audiowizualne z pogranicza performance’u i dynamicznego wykładu. Łączą sztukę i naukę, żeby w możliwie najbardziej angażujący sposób przybliżyć widzom i widzkom ważne, choć czasami skomplikowane tematy. 

Festiwal Przemiany 2020 - szoty inspiracji

Ekspertki i eksperci Przemian odniosą się do bieżących problemów – społecznych, psychologicznych, etycznych – przywołując różnorodne obserwacje, teorie i przykłady. Wszystko po to, żeby u odbiorców i odbiorczyń wzbudzić refleksję na temat świata po pandemii, uruchomić wyobraźnię, utrwalić pożądane zmiany w myśleniu, sprowokować do przewartościowań, motywować i podkreślać perspektywę indywidualnej sprawczości. 

Kiedy?

14.09, godz. 19.00
21.09, godz. 19.00

Dołącz do wydarzenia


Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci”.