Wspólnota i liminalność (bycie pomiędzy)

Pandemia wyznaczyła swego rodzaju strefę liminalną pomiędzy tym, co znane i oswojone, oraz tym, co potencjalnie nowe. Jest to strefa pełna niepewności i lęku, ale też budząca ciekawość i refleksję. Czy sztuka – praktyka liminalna – budując liminalne wspólnoty, może pomóc ludziom odnaleźć się w tym „pomiędzy’’? 

Festiwal Przemiany 2020 Karolina Zyniewicz
Karolina Żyniewicz

Byt liminalny, artystka i badaczka, absolwentka Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Doktorantka w programie Nature – Culture na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Realizując projekty artystyczne w laboratoriach biologicznych, jednocześnie prowadzi obserwacje etnograficzne, które stanowią bazę dla jej rozważań o roli nie-ludzkich aktorów w tworzeniu współczesnej kultury. W swojej pracy podkreśla epistemiczny i dydaktyczny wymiar sztuki. W latach 2016–2018 współpracowała z działami edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, zebrane doświadczenia wykorzystuje we własnej liminalnej praktyce.


Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci”.