Festiwal Przemiany 2021

Warsztaty

Na protestach klimatycznych na całym świecie dominują hasła negatywne. Protestujący zwykle komunikują, z jakimi zjawiskami i z którymi grupami interesów należy walczyć, żeby przezwyciężyć kryzys klimatyczny. Domagają się odejścia od paliw kopalnych i zaprzestania destrukcji środowiska. Zwracają uwagę na cierpienie ludzi i innych zwierząt w miejscach najbardziej zagrożonych zmianami klimatu. Na transparentach dominuje wskazywanie winnych i wyrażanie sprzeciwu oraz apelowanie o podjęcie jakichś działań naprawczych. Tylko jakich? 

Dekoracje

Konkretne pozytywne postulaty pojawiają się na transparentach rzadko (jeśli w ogóle). Chcemy to zmienić. W trakcie pracy warsztatowej z udziałem ludzi nauki i techniki, prawników, dziennikarzy oraz aktywistów i artystów wymyślimy pozytywne hasła i stworzymy transparenty, których treści będą dotyczyć popularyzacji istniejących rozwiązań kryzysu klimatycznego.

Prace warsztatowe zostaną poprzedzone krótkimi wystąpieniami eksperckimi, w których zostaną poruszone takie kwestie, jak: transformacja energetyczna, ochrona środowiska, sprawiedliwość klimatyczna, formy działań aktywistycznych i politycznych, ale i metafory oraz narracje dominujące w dyskusjach o kryzysie klimatycznym.

Eksperci i ekspertki / facylitatorzy i facylitatorki:

  • Adam Błażowski
  • Dr Tomasz Markiewka
  • Marcin Popkiewicz
  • Monika Sadkowska
  • Dr Grzegorz Czemiel

Zdjęcie Adama BłażowskiegoAdam Błażowski

Inżynier i publicysta, aktywista klimatyczny, od 15 lat związany zawodowo z branżą efektywności energetycznej i Smart City. Współpracował z Climate Knowledge and Innovation Community, europejskim publiczno-prywatnym partnerstwem dla innowacji dla klimatu. Jest jednym z założycieli fundacji FOTA4Climate działającej na rzecz przyrody oraz rzetelnej i otwartej debaty na temat wyzwań związanych ze zmianami klimatu w oparciu najlepszą dostępną wiedzę naukową.

Zdjęcie dr. Tomasza MarkiewkiDr Tomasz Markiewka

Filozof i publicysta. Wykłada na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor między innymi „Zmienić świat raz jeszcze. Jak wygrać walkę o klimat” (2021) i „Gniewu” (2020). Zajmuje się analizą krytyczną różnych aspektów współczesnego kapitalizmu – od popkultury, po kryzys klimatyczny.

Zdjęcie Marcina PopkiewiczaMarcin Popkiewicz

Analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka–energia–zasoby–środowisko. Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po co?” i „Nauka o klimacie”. Redaktor naczelny portali naukaoklimacie.pl i ziemianarozdrozu.pl. Laureat głównej nagrody „Dziennikarze dla klimatu 2015”, „Promotor Energetyki Odnawialnej 2016” oraz „Economicus 2016” za najlepszą książkę̨ szerzącą wiedzę ekonomiczną. Wraz z zespołem redakcji „Nauka o klimacie” laureat przyznawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencję Prasową nagrody „Popularyzator Nauki 2017”. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie technologii transformacji energetycznej.

Zdjęcie Moniki SadkowskiejMonika Sadkowska

Kulturoznawczyni, ekspertka w dziedzinie sprawiedliwej transformacji w Fundacji WWF w ramach Forum of Mayors on Just Transition, współpracowała z ClientEarth Prawnicy dla Ziemi oraz Fundacją „Rozwój TAK – Odkrywki NIE", współtwórczyni Obozu dla Klimatu i Chóru Klimatycznego, producentka w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, była aktorka, była wokalistka.

Zdjęcie Grzegorza CzemielaGrzegorz Czemiel

Doktor nauk humanistycznych.  Adiunkt w Zakładzie Anglistyki i Amerykanistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wykładowca w Szkole Ekopoetyki przy Instytucie Reportażu, tłumacz języka angielskiego. W obszarze jego zainteresowań badawczych leżą: współczesna poezja, weird fiction, przekładoznawstwo oraz teoria literatury i filozofia, zwłaszcza ekopoetyka i realizm spekulatywny. Przekłada poezję, krytykę i teksty naukowe. Pasjonuje go muzyka, kartografia i koszykówka.