Festiwal Przemiany 2021

Przestrzeń ekspozycyjna

Łączy się w niej nauka, technika, sztuka i design. Obok eksponatów informacyjno-edukacyjnych można znaleźć i te, które mają oddziaływać na emocje, są bliższe codziennym doświadczeniom. Na wystawie będzie można spotkać i porozmawiać z twórcami i twórczyniami wybranych prac.

Dekoracja

Prace artystyczne z open calla

W tym roku Centrum Nauki Kopernik i Austriackie Forum Kultury zaprosiły artystów i artystki z Polski i Austrii do udziału w otwartym konkursie na projekt artystyczny. Zwycięskie prace z Austrii i z Polski zaprezentujemy na XI Festiwalu Przemiany, a w Austriackim Forum Kultury 7 października odbędzie się spotkanie z twórcami i twórczyniami prac. Wszystkie nadesłane projekty, które spełniły kryteria konkursu, prezentujemy na osobnej podstronie Festiwalu Przemiany.

Przeczytaj werdykt

W dyskusji zamiast przyjąć perspektywę kryzysu, chcemy się skupić na realnych rozwiązaniach. W społecznej debacie już czas na analizę, które z rozwiązań są najbardziej prawdopodobne i najbardziej pożądane. A także – jak skutecznie je wdrażać. I to w każdej skali: od zmian w codziennym życiu każdego z nas, przez projekty dla miast i społeczności lokalnych, po decyzje gospodarcze i polityczne regulujące całe gałęzie przemysłu, zwłaszcza w związku z transformacją energetyczną i koniecznością jak najszybszego odejścia od paliw kopalnych.

Artystom i artystkom, którzy odpowiedzieli w naszym Open Call zaproponowaliśmy dwa odmienne podejścia do tematyki. W ramach tych perspektyw miały powstać prace łączące zagadnienia naukowo-techniczne i społeczno-kulturowe.

W Open Call interesowały nas projekty eksplorujące pogranicze sztuki, designu, nauki i techniki w ramach szeroko pojętego nurtu art and science oraz sztuki nowych mediów, a więc realizacje z zakresu bioartu, data artu, designu spekulatywnego, sztuki robotycznej czy responsive environments. Szukaliśmy projektów, które mogłyby wpisać się w te założenia, będące nośnikami idei oraz pretekstami do pogłębionych dyskusji oraz pracy warsztatowej w ramach XI Festiwalu Przemiany.

Chcieliśmy, żeby projekty konkursowe:

 • zakwestionowały dominujące w zbiorowej wyobraźni poczucie bezsilności w walce z kryzysem klimatycznym, które rodzi narracje dystopijne, pełne katastroficznych prognoz;
 • nadawały analityczno-strategicznej optyce rozwiązań kryzysu klimatycznego zrozumiały dla wszystkich kontekst humanistyczno-społeczny;
 • stanowiły artystyczny pomost między naukowo-technicznymi faktami a emocjami – informacje łączyły z inspiracjami, perspektywę środowiskową ze społeczną;
 • odnosiły się do zależności między wydajnością, estetyką i łatwością wdrażania nowych technologii (np. w kontekście estetycznego wymiaru transformacji energetycznej);
 • promowały myślenie długoterminowe oraz budowały fundamenty pozytywnego myślenia o przyszłości;
 • prezentowały rozwiązania, które można zastosować wobec kryzysu klimatycznego, a także towarzyszące tym rozwiązaniom idee w sposób komunikatywny, zrozumiały dla szerszej publiczności.

Sekcja z tabletami

Dobra wiadomość jest taka, że wiedzy o zmianach klimatycznych oraz rozwiązań w walce z kryzysem jest naprawdę dużo, a zła – że w związku z tym nie mamy możliwości zaprezentowania na Przemianach wszystkiego, czym chcielibyśmy się z Wami podzielić. Dlatego polecamy dodatkowe źródła, dzięki którym można uzupełnić wiedzę o zmianie klimatu, jej konsekwencjach oraz najciekawszych przykładach działań proklimatycznych.

Na tabletach dostępnych w przestrzeni ekspozycyjnej będzie można obejrzeć:

 • eksperyment, jak podwyższony poziom CO2 w powietrzu wpływa na samopoczucie człowieka (sensor CO2 będzie dostępny w przestrzeni ekspozycyjnej);
 • zwiastun kursu dotyczącego rozwiązań dla kryzysu klimatycznego;
 • materiały na temat energetyki jądrowej;
 • projekty z zakresu geoinżynierii;
 • przedstawienie tzw. sfery Dysona oraz przebieg procesu fuzji jądrowej;
 • raport o postawach Polaków i Polek wobec zmian klimatu.