Festiwal Przemiany | 7-9 października 2022

Doświadczalnia

  • Co: przestrzeń wystawienniczo-warsztatowa 
  • Kiedy: 7–9.10 (otwarcie 7.10 godz. 20.30, później 8.10 w godz. 11.00–22.00 oraz 9.10 w godz. 11.00-20.00) 
  • Gdzie: Centrum konferencyjne, poziom 1 

Aby wyhodować zdrowe, energooszczędne i zaadaptowane do zmian klimatycznych miasta potrzeba nam niczym nieskrępowanej wyobraźni, zestawu dobrych praktyk, a przede wszystkim wiedzy naukowej, dającej podstawy do efektywnego działania. 

W Doświadczalni nauczymy się zasad poprawnego kompostowania, tworzenia osobistych banków nasion ulubionych roślin, upraw hydroponicznych. Inspiracje do zrównoważonego projektowania zaczerpniemy ze świata przyrody, poznając zachowania śluzowców, pszczół i mrówek. Wspólnie zastanowimy się również nad wykorzystaniem bioluminescencji do oświetlania miast oraz kultywacją glonów i grzybów do produkcji energii, pożywienia, a nawet materiałów budowlanych. Zaprezentowane zostaną również prace poświęcone miejskim mokradłom i wodnej architekturze, innowacyjny projekt kulistej turbiny wiatrowej, a także tak śmiałe pomysły architektoniczne, jak ultracienka siatka, pozyskująca energię słoneczną i umożliwiająca owadom bezpieczne przemieszczanie się nad autostradami. Nie zabraknie też projektów artystycznych, spekulujących na temat przyszłości (m.in. Natura (do) mieszkania Jarosława Kozakiewicza. 

W programie Doświadczalni między innymi:

Przestrzeń Doświadczalni XII edycji Festiwalu Przemiany tworzą:  

Centrala (Gosia Kuciewicz i Simone De Iacobis), Dryf (Karolina Ferenc, Agnieszka Kacprzak, Ryszard Rychlicki, Łukasz Szczepanowicz), DS Landschapsarchitecten, Marek Głogowski, dr inż. Magdalena Górska - Czekaj, dr Maria Dębińska, dr hab. Małgorzata Gurowska,  Jakub Szymański Grow Your Own Cloud (Cyrus Clarke i Monika Seyfired), Jarosław Kozakiewicz, Stanisław Łoboziak, O-Innovations Limited, Studio Solarix, VenhoevenCS architecture+urbanism, Artur Zagajewski oraz zespół laboratorium biologicznego Centrum Nauki Kopernik i zespół Międzywydziałowego Koła Naukowego Biologów SGGW  - sekcja botaniczna.