Pandemia jako bioart

Pandemia spowodowała, że laboratorium wychodzi poza ramy laboratoryjnych pomieszczeń. Pojawiają się nowe protokoły i procedury. Ludzka kreatywność skutkuje całą mnogością wariancji tych codziennych rytuałów. Jeden wielki bio performance. Czy można sobie wyobrazić projekt bioart o większym zasięgu i sile oddziaływania? Czy jakikolwiek projekt artystyczny może się z tym równać? Artyści uczestniczą w tym globalnym performance, nie będąc jego twórcami. 

Festiwal Przemiany 2020 Karolina Zyniewicz
Karolina Żyniewicz

Byt liminalny, artystka i badaczka, absolwentka Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Doktorantka w programie Nature – Culture na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Realizując projekty artystyczne w laboratoriach biologicznych, jednocześnie prowadzi obserwacje etnograficzne, które stanowią bazę dla jej rozważań o roli nie-ludzkich aktorów w tworzeniu współczesnej kultury. W swojej pracy podkreśla epistemiczny i dydaktyczny wymiar sztuki. W latach 2016–2018 współpracowała z działami edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, zebrane doświadczenia wykorzystuje we własnej liminalnej praktyce.


Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci”.