Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego (PPK), której siedzibę zbudujemy obok głownego budynku Kopernika, będzie interdyscyplinarnym centrum badawczo-rozwojowym. To ośrodek innowacyjności na Mazowszu i pierwszy w kraju ośrodek B+R, w którym prowadzone będą badania nad  procesami uczenia się (learning sciences) oraz społecznego zaangażowania w naukę. Podstawowym przedmiotem prac B+R będzie rozwój edukacji w zakresie STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), wspierającej kształtowanie kompetencji kluczowych w XXI wieku. Tworzone tu innowacyjne produkty i rozwiązania edukacyjne oraz usługi badawcze  będą komercjalizowane.

zobacz więcej