konferencja

Interakcja – Integracja

Konferencja Interakcja – Integracja jest corocznym spotkaniem instytucji, których celem jest budowanie kreatywnego, innowacyjnego, zaangażowanego społeczeństwa, zainteresowanego nauką i nowymi technologiami. Uczestnicy konferencji działają przede wszystkim na polu edukacji nieformalnej, wybierając różnorodne metody pracy.

Wokół konferencji, która przeistoczyła się już w nasze środowiskowe spotkanie, wytworzyła się silna i aktywna społeczność – czego efektem było powołanie w 2013 roku Porozumienia Społeczeństwo i Nauka (SPiN), które zrzesza już trzydzieści sześć instytucji (centra nauki, fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne, uczelnie), a wspiera je osiem kolejnych podmiotów (firmy komercyjne i jednostki samorządowe). SPiN to wyraz naszych celów i świadomości, że wspólne i konsekwentne działanie może do tych celów doprowadzić.

Dotychczasowe edycje