dla nauczycieli

Warsztaty wokół wystawy „Przyszłość jest dziś”

Zapraszamy nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w warsztatach online, podczas których przybliżymy powstającą w Koperniku nową wystawę stałą „Przyszłość jest dziś” oraz towarzyszący jej program edukacyjny skierowany do uczniów i nauczycieli.

Podczas warsztatów nauczyciele będą mieli okazję poznać tematykę wystawy oraz działania planowane w ramach programu edukacyjnego. Wspólnie postawimy pytania dotyczące rozwoju nowoczesnych technologii oraz ich wpływu na nasze życie – osobiste i społeczne. Odnosząc się do wyzwań, jakie stawia nam już dziś sztuczna inteligencja, poruszymy zagadnienia takie jak sprawczość użytkowników w kontekście uczenia maszynowego, zaufanie do algorytmów, Smart City czy sztuczna inteligencja i twórczość. Zastanowimy się, które tematy byłyby interesujące do poruszenia z uczniami na lekcjach i jakie kompetencje kluczowe uczniów można dzięki nim kształtować i rozwijać. Następnie uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak w interesujący dla uczniów – a także angażujący ich – sposób przygotować wizytę na wystawie oraz jak ją zaplanować, by w pełni wykorzystać wszystkie możliwości oferowane przez Centrum Nauki Kopernik.

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM. Zgłoszenia przyjmujemy mailowo do 16 czerwca na adres: magdalena.puczko@kopernik.org.pl. W treści zgłoszenia prosimy podać: imię i nazwisko oraz pełną nazwę szkoły.

Uczestnicy warsztatów otrzymają imienny certyfikat.

Liczba uczestników: 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizujemy we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK i Centrum Nauki Kopernik. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje pięć obszarów: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci, programowanie i cyfrową przyszłość.

Logotypy programu KEI