Panele eksperckie

  • Co: dyskusje z ekspertami
  • Kiedy: 8.10 o godz. 15.00 i 16.30, 9.10 o godz. 15.00
  • Gdzie: Centrum konferencyjne, poziom 1 (Doświadczalnia Przemian)

Temat: Przepływ

08.10, godz. 15.00

Moderator: Małgorzata Tomczak (Architektura&Biznes)

Goście: prof. Katarzyna Zielonko-Jung (Politechnika Gdańska), Dominic Chippendale i Matthew Taylor (O-Innovations Limited)

Czym jest standard zeroemisyjny w architekturze i jak przekłada się na energooszczędność? Czy zrównoważone i zintegrowane projektowanie to tylko puste hasła, pojawiające się w debacie publicznej? Podczas spotkania spojrzymy na energooszczędność zarówno z perspektywy zabudowy miast, jak i innowacji w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii. Gośćmi panelu będą: prof. Katarzyna Zielonko-Jung, badaczka architektury proekologicznej oraz Dominic Chippendale i Matthew Taylor z firmy O-Innovations, rozwijającej projekt dookólnej turbiny wiatrowej, pozwalającej na jednoczesne wykorzystanie poziomych i pionowych przepływów wiatru.

Partner wydarzenia: Architektura&Biznes

Temat: Odnowa

08.10, godz. 16.30

Moderator: Małgorzata Tomczak (Architektura&Biznes)

Goście: Mateusz Mastalski (Henning Larsen Architects), dr Mateusz Płoszaj-Mazurek (Bjerg Arkitektur)

Recykling, upcykling, pasywne budownictwo, idea RE-USE. Te trendy wpływają na obniżenie emisji dwutlenku węgla. Technologie oparte na szkle, betonie i stali zastępowane są rozwiązaniami przyjaznymi środowisku, takimi jak drewniane wielkoformatowe elementy budowlane (płyty CLT). O proekologicznej polityce materiałowej opowiedzą: Mateusz Płoszaj-Mazurek z pracowni Bjerg Arkitektur, która zaprojektowała pasywne przedszkole w Podkowie Leśnej oraz Mateusz Mastalski z pracowni Henning Larsen, realizującej na dużą skalę budownictwo drewniane.

Partner wydarzenia: Architektura&Biznes

Temat: Adaptacja

09.10, godz. 15.00

Moderatorzy: Gosia Kuciewicz i Simone De Iacobis (Centrala)

Goście: dr Frédéric Rossano (Strasbourg School of Architecture), dr hab. Anita Bokwa (Uniwersytet Jagielloński)

Każdy projekt miejski musi być projektem adaptacyjnym, umożliwiającym zrównoważoną wymianę materii i energii pomiędzy ludzką infrastrukturą a środowiskiem naturalnym. W dyskusji o strategiach adaptacyjnych, w obliczu drastycznych zmian klimatu, jakich doświadczamy na co dzień, skupimy się na obiegu wody w mieście. Zdrowy krajobraz jest nasiąkliwy – umożliwia przystosowanie się miast do naturalnych okresów obfitości wody i łagodzi ekstremalne zjawiska pogodowe: w czasie suszy rozprowadza niezbędną ilość wody, a podczas obfitych opadów zatrzymuje spływ wód opadowych.

Gośćmi panelu będą dr hab. prof. UJ Anita Bokwa, która wprowadzi nas w podstawowe zagadnienia miejskich mikroklimatów oraz dr Frédéric Rossano, autor książki Floodscapes, opowiadającej o trudnej historii związku ludzkości z powodzią, która od wieków oscyluje między walką a symbiozą.