На нашем сайте угощаем печеньем, потому что хотим, чтобы Вы чувствовали себя у нас уютно и заходили к нам почаще!

Подробнее о нашей политике использования файлов cookies.

More

Dostawa komór laminarnych do budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

Dostawa komór laminarnych do budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komór laminarnych do budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego wraz z montażem:  a. Komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa o szerokości blatu roboczego 120 cm – 1 szt.; b. Komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa o szerokości blatu roboczego 180 cm – 2 szt.

DZP.260.54.2022.MW_postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,100157,f27eb29a2fc026bbd53864bd1d23c0c1.html


Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Utworzenia Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa i Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczorozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku.

Новостная рассылка

Зарегистрироваться