dr hab. inż. Przemysław Biecek

dr hab. inż. Przemysław Biecek

Prowadzę badania związane z uczeniem maszynowym oraz wizualizacją i percepcją danych. Interesuje mnie również popularyzacja technik analizy danych, czego owocem jest projekt BetaBit.wiki. Współpracując z Centrum pomogłem opracować model ekonometryczny prognozujący liczbę osób odwiedzających Planetarium. Dane pozyskiwane przez Kopernika wykorzystuję w projektach analitycznych prowadzonych podczas zajęć na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej. Jestem statystykoholikiem.