На нашем сайте угощаем печеньем, потому что хотим, чтобы Вы чувствовали себя у нас уютно и заходили к нам почаще!

Подробнее о нашей политике использования файлов cookies.

More

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji

DZP.260.84.2022.MW


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem:https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Indywidualny adres niniejszego postępowania:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,121697,aa1dd6acdc926d7f57a6f3623083d65a.html

Przedmiot zamówienia w ramach części nr 1, 2, 3 i 4 realizowany jest w ramach projektu „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik”. Projekt współfinansowany
jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
i Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku.

Новостная рассылка

Зарегистрироваться