Sztuka nierobienia sztuki

Lockdown wynikający z pandemii pozbawił byty liminalne (praktyków liminalności) kluczowych dla ich pracy elementów, jak dostęp do laboratoriów czy instytucji badawczych. Za to w jedno wielkie laboratorium, choć też nie w pełni dostępne, przeistoczyła się sama rzeczywistość. Pojawił się cały szereg pytań dotyczących tego, jak przekonstruować dotychczasowe praktyki, tak by dopasować je do nowych realiów. Czy nierobienie sztuki może być sztuką? 

Festiwal Przemiany 2020 Karolina Zyniewicz
Karolina Żyniewicz

Byt liminalny, artystka i badaczka, absolwentka Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Doktorantka w programie Nature – Culture na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Realizując projekty artystyczne w laboratoriach biologicznych, jednocześnie prowadzi obserwacje etnograficzne, które stanowią bazę dla jej rozważań o roli nie-ludzkich aktorów w tworzeniu współczesnej kultury. W swojej pracy podkreśla epistemiczny i dydaktyczny wymiar sztuki. W latach 2016–2018 współpracowała z działami edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, zebrane doświadczenia wykorzystuje we własnej liminalnej praktyce.


Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci”.