seminarium online

Zaangażowanie a środowisko uczenia się w edukacji zdalnej

Co tworzy zdalne środowisko uczenia się? Jak środowisko to wpływa na zaangażowanie uczestników zajęć? Co warto uwzględniać, projektując zdalne zajęcia?

Zapraszamy na seminarium online 8 marca 2021 o godz. 11.00.

Zespół badaczy Centrum Nauki Kopernik zaprasza na seminarium otwarte, poświęcone roli środowiska uczenia się w budowaniu zaangażowania podczas zajęć zdalnych. Spotkanie przeznaczone jest dla badaczy, edukatorów, organizatorów wydarzeń i projektów edukacyjnych. Punktem wyjścia do dyskusji będzie prezentacja wyników badań przeprowadzonych podczas zajęć zdalnych organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w 2020 roku.

Podczas dyskusji zastanowimy się:

  • co oznacza termin „zdalne środowisko uczenia się”;
  • na co zwrócić uwagę, planując zdalne zajęcia;
  • jakie oczekiwania dotyczące zaangażowania są realne w edukacji zdalnej;
  • co warto uwzględniać, projektując zajęcia.

Seminarium poprowadzi zespół Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik – dr Aneta Gop, dr Ilona Iłowiecka-Tańska, dr Małgorzata Łukianow, Katarzyna Potęga vel Żabik.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa – do dyskusji na żywo z prowadzącymi oraz do dzielenia się własnymi przemyśleniami i spostrzeżeniami na czacie.

Udział w seminarium wymaga rejestracji. Zgłoś swój udział za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.