Dr Krzysztof Murawski

Zastępca dyrektora programowego ds. innowacji
Zdjęcie Krzysztofa Murawskiego

Doktor Krzysztof Murawski jest socjologiem i politologiem. Napisał i wydał kilka książek i około setki artykułów naukowych dotyczących twórczego myślenia, teorii organizacji, antropologii, etyki, nauk politycznych. Zajmuje się sprawami społeczeństwa obywatelskiego i transformacji politycznej w Europie Wschodniej.

Krzysztof.Murawski(at)Kopernik.org.pl