Kopernik podczas świąt

24-26 grudnia,
1 stycznia–nieczynne
31 grudnia – 9.00-15.00 
6 stycznia – 10.00-19.00

Planetarium podczas świąt

24-26 grudnia,
1 stycznia–nieczynne
31 grudnia – 9.30-15
2 stycznia – 10.30-21.30 
6 stycznia – 10.30-19.30