Moduł POWIETRZE

Powietrze jest wszędzie wokół nas. Dzięki niemu żyjemy. Czujemy powiew wiatru, zmiany temperatury, zapachy, słyszymy dźwięki. Pozwala latać samolotom, umożliwia działanie odkurzaczy i pompek rowerowych. Ta niepozorna mieszanina gazów rządzi wieloma aspektami naszego życia. Nic więc dziwnego, że jest bohaterką lekcji – przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii. Moduł Powietrze, stworzony przez Centrum Nauki Kopernik, ułatwi nauczycielom prowadzenie zajęć i umożliwi uczniom samodzielne eksperymentowanie podczas lekcji.

Powietrze to drugi (po Wodzie) moduł Modułowych Pracowni Przyrodniczych (MPP). W dużym pudełku mieszczą się akcesoria umożliwiające wykonanie kilkudziesięciu różnych eksperymentów oraz materiały dydaktyczne, między innymi karty nauczyciela i ucznia zawierające opisy i instrukcje doświadczeń. Karty nauczyciela umożliwiają nauczycielom zaplanowanie i przygotowanie interesujących lekcji, a przede wszystkim prowadzenie zajęć z wykorzystaniem elementów metody badawczej. Karty ucznia natomiast ułatwiają dzieciom samodzielne i bezpieczne eksperymentowanie oraz porządkowanie na bieżąco zdobywanej wiedzy.

W skład modułu, oprócz kart nauczyciela i ucznia, wchodzi także materiał metodyczny zawierający opis lekcji z wykorzystaniem elementów metody badawczej, poradnik dotyczący konstruowania pytań badawczych, oraz nośnik pamięci z materiałami edukacyjnymi. Moduł jest prosty i mobilny. Pojedyncze pudełko zapewnia możliwość eksperymentowania grupie 2–4 uczniów. By każdy mógł aktywnie uczestniczyć w zajęciach, cała klasa powinna zostać wyposażona w 6 pudełek.


Dzięki korzystaniu z modułu podczas lekcji uczniowie konstruują wiedzę oraz nabywają różnorodne kompetencje: uczą się wykonywać eksperymenty, posługiwać się sprzętem laboratoryjnym i pomiarowym, dokumentować obserwacje. Dostrzegają w doświadczeniach źródło wiedzy naukowej, lepiej rozumieją poznawane na lekcjach teorie i zasady, a także uczą się pracować w zespole, wspólnie rozwiązywać problemy i szukać odpowiedzi na pytania dotyczące nauki. Taki proces uczenia się pobudza ciekawość poznawczą i rozwija także wiele innych umiejętności, m.in. umiejętność planowania, organizowania własnej pracy, wyszukiwania i korzystania z informacji, komunikowania się, formułowania pytań, analizy danych czy wyciągania wniosków. Praca z Modułowymi Pracowniami Przyrodniczymi pomaga nauczycielom stosować angażujące i aktywizujące metody uczenia oraz tworzyć przestrzeń, w której dzieci mają możliwość samodzielnie myśleć i dokonywać własnych odkryć. Pozwala im też scalić wiedzę poprzez łączenie wątków i zagadnień z różnych dziedzin, wzbogaca relacje między nauczycielami a uczniami oraz sprawia, że wspólna praca przynosi radość i satysfakcję.


Wyłączną licencje na produkcję Modułu Powietrze posiada firma Moje Bambino.