Nauka dla Ciebie

Nauka dla Ciebie to wspólny Program Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest popularyzacja nauki w tych miejscach Polski, których mieszkańcy mają utrudniony dostęp do oferty edukacyjnej centrów nauki. W ramach programu do szkół i placówek oświatowych w całej Polsce jeżdżą dwa Naukobusy i Planetobus, organizowany jest konkurs oraz projekt badawczy.

Zobacz film o Programie Nauka dla Ciebie:


Naukobus

Na pokładzie każdego z dwóch Naukobusów podróżuje wystawa „Eksperymentuj!”. Składa się na nią 20 mobilnych stacji badawczych zachęcających do samodzielnego odkrywania nauki. Wraz z ekspozycją do placówek biorących udział w programie przyjeżdżają wykwalifikowani edukatorzy z Centrum Nauki Kopernik.

Co to za eksponaty? Więcej o wystawie Eksperymentuj! »
Jak wygląda wizyta Naukobusu?
Chcę zaprosić Naukobus do szkoły!

Planetobus

Planetobus to mobilne planetarium Centrum Nauki Kopernik – obszerny, mieszczący ok. 30 osób namiot, który można rozstawić na terenie szkoły, np. w sali gimnastycznej. Podczas wizyty Planetobusu w placówce oświatowej doświadczeni edukatorzy prowadzą w nim pokazy na temat kosmosu i dzielą się z uczestnikami swoją wiedzą, zachęcając ich do zadawania pytań na temat astronomii. Dodatkowo, jeśli sprzyja pogoda, organizują też wspólne obserwacje nieba.
Więcej o Planetobusie »
Chcę zaprosić Planetobus!

Konkurs Nauka dla Ciebie

W ramach konkursu drużyny składające się z dwóch nauczycieli i grupy uczniów opracowują i realizują autorskie pomoce edukacyjne. Laureaci i finaliści otrzymują m.in. nagrody finansowe.

Zobacz film o konkursie:

Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli

Ważnym założeniem programu Nauka dla Ciebie jest wspieranie nauczycieli i edukatorów, na przykład w tworzeniu pomocy edukacyjnych. Dlatego w ciągu roku organizowane są dla nich dwie edycje Letniej Szkoły Prototypowania. Ponadto nasi eksperci opracowują specjalnie do nich adresowane publikacje i prowadzą webinaria.

Publikacje:

Webinaria:

Program badawczy

W ramach wizyt Naukobusów w szkołach prowadzimy także program badawczy. Sprawdzamy między innymi, jakie formaty zwiedzania wystawy mobilnej „Eksperymentuj!” najbardziej sprzyjają rozwojowi kapitału naukowego uczniów.
Więcej o badaniach »

Zachęcamy też do lektury artykułu Budujemy kapitał naukowy – o wartości samodzielnego eksperymentowania »

Wspólny Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.

Tematy
powiązane