Konkurs Nauka dla Ciebie

W 2018 r. jury przyznało tytuł laureata konkursu pięciu zespołom, które przygotowały własne edukacyjne projekty badawcze.

W zwycięskim gronie znalazły się drużyny złożone z uczniów i dwojga nauczycieli. Najlepsze projekty powstały w:

  • Niepublicznej Szkole Podstawowej SKRZYDŁA z Lublina – uczniowie wraz nauczycielkami Beatą Marciniak i Sylwią Wierzchowską przygotowali decybelomierz, czyli projekt elektronicznego ucha, dzięki któremu dowiedzieli się wiele o tym, jak działa ucho ludzkie;
  • Szkole Podstawowej nr 38 z Sosnowca – uczniowie wraz z nauczycielkami Anetą Kotłon-Janigą i Katarzyną Łukaszewicz-Cholewą badali, jak działa rollercoaster i dlaczego ludzie z niego nie wypadają, kiedy mknie maksymalnie rozpędzony;
  • Szkole Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej – uczniowie wraz z nauczycielkami Zuzanną Grześką i Ewą Pawlik zbudowali tunel aerodynamiczny, by zbadać, jak kształt i rozmiar umieszczanych w nim przedmiotów wpływają na ruch powietrza;
  • Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 w Warszawie – uczniowie wraz z nauczycielami Magdaleną Paluch i Sebastianem Wojtysiakiem skonstruowali kałużator pozwalający obserwować rozchodzenie się fal na wodzie;
  • Zespole Szkół nr 1  im. Gustawa Morcinka z Tychów – uczniowie wraz z nauczycielami Michałem Głatkim i Barbarą Zegrodnik zbudowali układ pomiarowy do badania oddziaływań magnetycznych.

Szkoły, z których pochodzą zwycięskie drużyny, otrzymały statuetki, pamiątkowe dyplomy oraz czeki na kwotę 6000 zł.

Do nauczycieli – opiekunów drużyn trafiły dyplomy oraz czeki na kwotę 1000 zł, natomiast uczniowie otrzymali dyplom dla drużyny oraz edukacyjne gry planszowe.

Już wkrótce ogłosimy tegoroczną edycję konkursu Nauka dla Ciebie.


Konkurs Nauka dla Ciebie realizowany i finansowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2019 r. nr 1/CNK-NAUKOBUS/2019.