Konkurs „Nauka dla Ciebie”

Jesteś nauczycielem? Lubisz naukowe wyzwania? Chcesz się nauczyć czegoś nowego? Weź udział w naszym konkursie. Dowiesz się, jak stosować metodę naukową i samodzielnie tworzyć pomoce edukacyjne.

KOGO SZUKAMY?

Drużyn złożonych z dwójki nauczycieli i nieograniczonej liczby uczniów (klasy 1–7 szkoły podstawowej i 2. gimnazjum). W skład takiej ekipy mogą wchodzić uczniowie jednej lub różnych klas, członkowie kół zainteresowań, a także innych grup formalnych lub nieformalnych.

NA CZYM POLEGA KONKURS?

W ramach konkursu drużyny opracują i zrealizują własny projekt badawczy. Działania odbywać się będą w czterech etapach:

1. Zgłoszenie drużyny do konkursu.

2. Udział w 4 seminariach online, na których będzie prezentowana wiedza z zakresu pedagogiki konstruktywistycznej.

3. Letnia Szkoła Prototypowania – udział opiekunów w siedmiodniowym bezpłatnym cyklu szkoleń i warsztatów (23–29 sierpnia 2018 r.). Uczestnicy poznają zasady pracy metodą naukową, zdobędą umiejętności projektowania i tworzenia stacji doświadczalnych oraz pomocy dydaktycznych.

4. Realizacja projektów badawczych przez drużyny, udokumentowana przesłanym nagraniem video. 

Autorzy najciekawszych projektów wezmą udział w gali finałowej w Centrum Nauki Kopernik, która odbędzie się 23 października 2018 r.

CO MOŻNA WYGRAĆ?

Nagrodą dla nauczycieli jest udziału w Letniej Szkole Prototypowania oraz nagrody finansowe. Przewidziane są również nagrody dla szkół za najlepsze projekty: dwudniowa wycieczka do Warszawy, obejmująca zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, spacer z przewodnikiem po Starówce, udział w gali finałowej konkursu oraz nagrody finansowe.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Należy do 11 czerwca 2018 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.naukadlaciebie.gov.pl w zakładce „konkurs Nauka dla Ciebie”. Wszystkie szczegóły znajdziesz w regulaminie [pdf] »


Konkurs Nauka dla Ciebie realizowany i finansowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2017 r. nr 1/CNK-NAUKOBUS/2018.