Planetobus

Niebo na wyciągnięcie ręki! Mobilne planetarium z Centrum Nauki Kopernik i doświadczeni edukatorzy – zarażamy pasją do astronomii uczniów w całej Polsce.

W ramach projektu Nauka dla Ciebie, realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, docieramy do małych miejscowości, w których nieczęsto poznaje się prawa nauki przez samodzielne eksperymentowanie.
W 2019 r. odwiedzimy Planetobusem 60 szkół, by budzić w uczniach zainteresowanie kosmosem.

Mobilne planetarium, podróżujące Planetobusem to duży namiot, z dachem w kształcie kopuły o średnicy 5 metrów. W środku mieści się 30–35 osób. Na półokrągłym „suficie” widzowie oglądają pokazy astronomiczne, prowadzone na żywo przez naszych edukatorów. W jasny dzień można zobaczyć niebo pełne gwiazd, poznać najciekawsze konstelacje, układy planet i inne obiekty astronomiczne, a także odwiedzić Międzynarodową Stację Kosmiczną i dowiedzieć się, co robią na niej astronauci.

Planetobus zatrzymuje się w każdym miejscu na 2 dni. Dzięki temu w ciągu roku mobilne planetarium może odwiedzić nawet 20 tys. osób! Jeśli pogoda na to pozwala, wieczorami organizowane są także obserwacje nieba z wykorzystaniem lornetek i teleskopów. Ekipa Planetobusa bardzo do tego zachęca, bo astronomia to fascynująca i łatwo dostępna dziedzina nauki.

Uczniowie uczestniczący w pokazach mobilnego planetarium otrzymują także „Poradnik młodego naukowca”, pełen astronomicznych ciekawostek, informacji o gwiazdach i planetach oraz eksperymentów, które można samodzielnie wykonać w domu.

Wizyta mobilnego planetarium realizowana jest w ramach działania „Planetobus”, które finansowane jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 4 stycznia grudnia 2019 r. nr 1/CNK-NAUKOBUS/2019. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus”.

Jak zaprosić Naukobus albo Planetobus do swojej szkoły?

Pisząc na adres: naukobus@nauka.gov.pl Program skierowany jest do szkół podstawowych i gimnazjów, z miejscowości zamieszkałych maksymalnie przez 130 tys. osób.

Szczegółowe informacje