Ludzie Centrum

Robert
Firmhofer

Dyrektor Naczelny

Historyk filozofii. Współtwórca i dyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Współtwórca i organizator Pikniku Naukowego – największej w Europie plenerowej imprezy popularyzującej naukę. W latach 1994–2004 zastępca dyrektora Polskiego Radia BIS, następnie redaktor naczelny Redakcji Popularyzacji Wiedzy Polskiego Radia. Od 2008 roku jest członkiem zarządu ECSITE – Europejskiego Stowarzyszenia Centrów i Muzeów Nauki, w latach 2011–2013 pełnił funkcję prezesa zarządu tej organizacji. Od 2017 roku jest członkiem zarządu ASTC – Amerykańskiego Stowarzyszenia Centrów Nauki i Technologii. Robert Firmhofer jest także członkiem Rady Upowszechniania Nauki PAN oraz Rady Programowej Festiwalu Nauki. Od lat pasjonuje się nowoczesną komunikacją naukową i edukacją nieformalną. W 1998 roku otrzymał nagrodę im. Hugona Steinhausa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie komunikacji naukowej, a w 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 roku otrzymał francuski Narodowy Order Zasługi.

Irena Cieślińska

Dyrektor Programowy

Redaktor wielu czasopism popularnonaukowych. W latach 2001 – 2005 roku pracowała na stanowisku redaktor naczelnej miesięcznika „Wiedza i Życie”. Posiada jedenastoletnie doświadczenie dydaktyczno-naukowe zdobyte w trakcie pracy w Katedrze Metod Matematycznych na Wydziale Fizyki UW. Od 2006 roku jest pracownikiem Centrum Nauki Kopernik. Jest laureatką licznych nagród, m.in. nagrody w konkursie im. Karola Sabatha na „Najlepszy tekst popularnonaukowy” oraz nagrody specjalnej za tekst o współczesnej medycynie.

Joanna Kalinowska

Dyrektor Rozwoju

Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, pracowała w organizacjach pozarządowych w obszarze edukacji i fundraisingu, jako koordynator projektów i dyrektor rozwoju. Dołączyła do zespołu Centrum Nauki Kopernik przed otwarciem i od początku współpracowała ze wszystkimi sponsorami Centrum przy wspólnych działaniach. Wcześniejsze doświadczenia w zakresie pozyskiwania funduszy pozwoliły jej stworzyć program dla stałych bywalców CNK – Klub Kopernika. Od 2013 roku członek Komitetu Programowego dorocznej konferencji Stowarzyszenia Centrów Nauki i Muzeów Interaktywnych ECSITE.

Ewa Kloc

Dyrektor Administracyjny

Absolwentka Wydziału Prawa KUL. Po studiach rozpoczęła pracę w administracji publicznej, gdzie zajmowała się obsługą prawną, sprawami organizacyjnymi i procesem zarządczym, przechodząc przez poszczególne szczeble zawodowe od referenta prawnego w Komendzie Głównej Straży Granicznej do zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów. Od 2008 r. związana z Centrum Nauki Kopernik, gdzie kierowała Działem Prawno-Organizacyjnym i była zaangażowana w otwarcie instytucji, m.in. poprzez udział w tworzenie struktury organizacyjnej oraz strategii. Odpowiadała za obsługę prawną, zamówienia publiczne, a także kontrolę zarządczą w tym zarządzanie ryzykiem. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami i procesami. Chętnie angażuje się w nowe przedsięwzięcia i nie odmawia wyzwaniom. Lubi czytać książki, najchętniej kryminały.

Anna Lipińska

Zastępca Dyrektora Programowego ds. doświadczenia zwiedzającego

Z wykształcenia fizyk. Do zespołu Centrum Nauki Kopernik dołączyła w 2008 r. Od początku pracowała w dziale wystaw, gdzie m. in. odpowiedzialna była za tworzenie i sprowadzanie interaktywnych wystaw. W latach 2015-2018 odpowiadała za proces modernizacji ekspozycji stałej, w wyniku, którego powstała wystawa Strefa Eksperymentowania.
Wspólnie z zespołami Wystaw, Planetarium, Warsztatu, Operacyjnym oraz Działem Obsługi Klienta dba o wysoką jakość doświadczenia osób odwiedzających Centrum Nauki Kopernik.

Aleksandra Wójcik-Głodowska

Zastępca Dyrektora Programowego ds. innowacji

Stopień doktora obroniła w Instytucie Fizyki PAN, gdzie współtworzyła jedno z pierwszych w Polsce laboratoriów opartych na technologii Atomic Layer Deposition – metody otrzymywania cienkich warstw. Do zespołu Kopernika na stałe dołączyła w 2008 r. Zajmowała się przygotowaniem i zaplanowaniem obsługi wystaw, była zaangażowana w otwarcie Centrum. Od 2012 r. zajmowała się rozwojem centrum konferencyjnego. Dołączyła też do Zespołu Strategicznego. Przeprowadziła serie warsztatów, które pozwoliły na wprowadzenie nowego narzędzia do planowania strategicznego. W 2015 r. została zastępcą Dyrektora Programowego i odpowiadała za jakość doświadczenia zwiedzającego. W kolejnych latach zajmowała się przygotowaniem nowej działalność badawczo – rozwojowej, tzn. Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego. Obecnie zajmuje się rozwojem i zarządzaniem działalności B+R. W 2018 r. ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe Executive MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, budowaniu i prowadzeniu projektów od fazy start-upu. Specjalizuje się w zarządzaniu i wdrażaniu planowania strategicznego, budowaniu i zarządzaniu zespołami.

Wiktor Gajewski

Zastępca Dyrektora Programowego ds. wydarzeń

Dołączył do zespołu Centrum Nauki Kopernik w 2007 roku jako animator podróżującej po Polsce wystawy „Eksperymentuj!”. Zajął się tworzeniem i wykonywaniem warsztatów oraz pokazów popularnonaukowych, koordynował program pokazów naukowych. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w pracy animatora społeczno-kulturalnego i pedagoga rozwijał w Koperniku nowatorskie formaty wydarzeń. Jest współautorem projektu GENesis (2012) – cyklu wydarzeń umożliwiających dyskusje wokół rozwoju współczesnej biotechnologii. Prowadził również projekt „Uzdrowisko Warszawa” (2013-2014) skierowany do osób ze środowiska nauki, sztuki i przedsiębiorczości, związany z projektowaniem usług i produktów w odpowiedzi na potrzeby społeczne. Od 2014 roku na stanowisku zastępcy kierownika działu Wystaw i Komunikacji Naukowej kierował zespołem zaangażowanym w tworzenie i testowanie narzędzi budowania nowych, pozytywnych relacji między naukowcami a nie-naukowcami. W 2016 objął stanowisko dyrektora Wydarzeń Naukowych i Artystycznych i opiekę nad zespołem, którego zadanie było rozwijanie uczestnictwa w kulturze tworzonej przez naukę. Obecnie jako zastępca Dyrektora Programowego nadzoruje Pracownię Wydarzeń, które realizuje cele związane z komunikacją naukową także poprzez codzienne aktywności na wystawach Kopernika.
Obejrzyj wystąpienie Wiktora Gajewskiego na TEDx https://youtu.be/_V-FvohyiDc

Anna Dziama

Zastępca Dyrektora Programowego ds. edukacji

Z wykształcenia hydrolog, absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Przez ponad dwadzieścia lat związana ze środowiskiem warszawskiej oświaty. Była nauczycielem, wychowawcą oraz zastępcą dyrektora I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Bednarska”. W latach 90. współtworzyła nowatorski program dydaktyczny i wychowawczy tej pierwszej niepublicznej szkoły w Polsce. Współpracując z Komitetem Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej wspierała uczniów w rozwijaniu zainteresowań i osiąganiu sukcesów w tych dziedzinach. Budowała zespoły nauczycielskie i zarządzała szkołami prowadzonymi przez Fundację Szkoły Społecznej w Warszawie – Wesołej.
Od 2010 pracuje w Centrum Nauki Kopernik. Początkowo w Dziale Edukacji i Komunikacji Naukowej potem jako kierownik Działu Edukacji rozwijała współpracę Centrum z różnymi środowiskami edukacyjnymi. Odpowiadała m.in. za tworzenie autorskich zestawów edukacyjnych, warsztaty dla nauczycieli promujące aktywne metody nauczania, konferencję Pokazać-Przekazać, sieć Klubów Młodego Odkrywcy, program edukacji kosmicznej ESERO.

Przemysław Wielowiejski

Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. inwestycji

Archeolog. Nauczyciel akademicki z ponad 20-letnim doświadczeniem dydaktyczno-naukowym w Instytucie Archeologii UW, badacz terenowy (w latach 1981-2005), autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, założyciel i pierwszy wydawca popularnonaukowego kwartalnika Archeologia Żywa, pomysłodawca i współtwórca pomnika-kręgu megalitów na terenie Biblioteki Narodowej w Warszawie. Od 2004 r. w Zespole ds. Centrum Nauki „Eksploratorium”, od 2006 r. pracuje w Centrum Nauki Kopernik.

Barbara Juszczak

Zastępca Dyrektora Administracyjnego, Główna Księgowa