Ludzie Centrum

Robert
Firmhofer

Dyrektor Naczelny

Historyk filozofii. Współtwórca i dyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Współtwórca i organizator Pikniku Naukowego – największej w Europie plenerowej imprezy popularyzującej naukę. W latach 1994–2004 zastępca dyrektora Polskiego Radia BIS,
a następnie redaktor naczelny Redakcji Popularyzacji Wiedzy Polskiego Radia. Od 2008 roku jest członkiem zarządu ECSITE – Europejskiego Stowarzyszenia Centrów i Muzeów Nauki, w latach 2011–2013 pełnił funkcję prezesa zarządu tej organizacji. Od 2017 roku jest członkiem zarządu ASTC – Amerykańskiego Stowarzyszenia Centrów Nauki i Technologii. Robert Firmhofer jest także członkiem Rady Upowszechniania Nauki PAN oraz Rady Programowej Festiwalu Nauki. Od lat pasjonuje się nowoczesną komunikacją naukową
i edukacją nieformalną. W 1998 roku otrzymał nagrodę im. Hugona Steinhausa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie komunikacji naukowej, a w 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 roku otrzymał francuski Narodowy Order Zasługi.

Irena Cieślińska

Dyrektor Programowy

Redaktor wielu czasopism popularnonaukowych. W latach 2001 – 2005 roku pracowała na stanowisku redaktor naczelnej miesięcznika „Wiedza i Życie”. Posiada jedenastoletnie doświadczenie dydaktyczno-naukowe zdobyte w trakcie pracy w Katedrze Metod Matematycznych na Wydziale Fizyki UW. Od 2006 roku jest pracownikiem Centrum Nauki Kopernik. Jest laureatką licznych nagród, m.in. nagrody w konkursie im. Karola Sabatha na „Najlepszy tekst popularnonaukowy” oraz nagrody specjalnej za tekst o współczesnej medycynie.

Wiktor Gajewski

Dyrektor Wydarzeń Naukowych i Artystycznych

Dołączył do zespołu Centrum Nauki Kopernik w 2007 roku jako animator podróżującej po Polsce wystawy „Eksperymentuj!”. Zajął się tworzeniem i wykonywaniem warsztatów oraz pokazów popularnonaukowych, koordynował program pokazów naukowych. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w pracy animatora społeczno-kulturalnego i pedagoga rozwijał w Koperniku nowatorskie formaty wydarzeń. Jest współautorem projektu GENesis (2012) – cyklu wydarzeń umożliwiających dyskusje wokół rozwoju współczesnej biotechnologii. Prowadził również projekt „Uzdrowisko Warszawa” (2013-2014) skierowany do osób ze środowiska nauki, sztuki i przedsiębiorczości, związany z projektowaniem usług i produktów w odpowiedzi na potrzeby społeczne. Od 2014 roku na stanowisku zastępcy kierownika działu Wystaw i Komunikacji Naukowej kierował zespołem zaangażowanym w tworzenie i testowanie narzędzi budowania nowych, pozytywnych relacji między naukowcami a nie-naukowcami. Obejrzyj wystąpienie Wiktora Gajewskiego na TEDx https://youtu.be/_V-FvohyiDc

Joanna Kalinowska

Dyrektor Rozwoju

Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, pracowała w organizacjach pozarządowych w obszarze edukacji i fundraisingu, jako koordynator projektów i dyrektor rozwoju. Dołączyła do zespołu Centrum Nauki Kopernik przed otwarciem i od początku współpracowała ze wszystkimi sponsorami Centrum przy wspólnych działaniach. Wcześniejsze doświadczenia w zakresie pozyskiwania funduszy pozwoliły jej stworzyć program dla stałych bywalców CNK – Klub Kopernika. Od 2013 roku członek Komitetu Programowego dorocznej konferencji Stowarzyszenia Centrów Nauki i Muzeów Interaktywnych ECSITE.

Ewa Kloc

Dyrektor Administracyjny

Absolwentka Wydziału Prawa KUL. Po studiach rozpoczęła pracę w administracji publicznej, gdzie zajmowała się obsługą prawną, sprawami organizacyjnymi i procesem zarządczym, przechodząc przez poszczególne szczeble zawodowe od referenta prawnego w Komendzie Głównej Straży Granicznej do zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów. Od 2008 r. związana z Centrum Nauki Kopernik, gdzie kierowała Działem Prawno-Organizacyjnym i była zaangażowana w otwarcie instytucji, m.in. poprzez udział w tworzenie struktury organizacyjnej oraz strategii. Odpowiadała za obsługę prawną, zamówienia publiczne, a także kontrolę zarządczą w tym zarządzanie ryzykiem. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami i procesami. Chętnie angażuje się w nowe przedsięwzięcia i nie odmawia wyzwaniom. Lubi czytać książki, najchętniej kryminały.

dr Przemysław Wielowiejski

Dyrektor Inwestycyjny

Archeolog. Nauczyciel akademicki z ponad 20-letnim doświadczeniem dydaktyczno-naukowym w Instytucie Archeologii UW, badacz terenowy (w latach 1981-2005), autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, założyciel i pierwszy wydawca popularnonaukowego kwartalnika Archeologia Żywa, pomysłodawca i współtwórca pomnika-kręgu megalitów na terenie Biblioteki Narodowej w Warszawie. Od 2004 r. w Zespole ds. Centrum Nauki „Eksploratorium”, od 2006 r. pracuje w Centrum Nauki Kopernik, gdzie pełnił funkcję zastępcy głównego dyrektora, a następnie Dyrektora Administracyjnego. W 2011 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi.

Anna Dziama

Dyrektor Edukacji

Z wykształcenia hydrolog, absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Przez ponad dwadzieścia lat związana ze środowiskiem warszawskiej oświaty. Była nauczycielem, wychowawcą oraz zastępcą dyrektora I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Bednarska”. W latach 90. współtworzyła nowatorski program dydaktyczny i wychowawczy tej pierwszej niepublicznej szkoły w Polsce. Współpracując z Komitetem Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej wspierała uczniów w rozwijaniu zainteresowań i osiąganiu sukcesów w tych dziedzinach. Budowała zespoły nauczycielskie i zarządzała szkołami prowadzonymi przez Fundację Szkoły Społecznej w Warszawie – Wesołej.
Od 2010 pracuje w Centrum Nauki Kopernik. Początkowo w Dziale Edukacji i Komunikacji Naukowej potem jako kierownik Działu Edukacji rozwijała współpracę Centrum z różnymi środowiskami edukacyjnymi. Odpowiadała m.in. za tworzenie autorskich zestawów edukacyjnych, warsztaty dla nauczycieli promujące aktywne metody nauczania, konferencję Pokazać-Przekazać, sieć Klubów Młodego Odkrywcy, program edukacji kosmicznej ESERO.