Ludzie Centrum

Robert
Firmhofer

Dyrektor Naczelny

Historyk filozofii. Współtwórca i dyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Współtwórca i organizator Pikniku Naukowego – największej w Europie plenerowej imprezy popularyzującej naukę. W latach 1994–2004 jako zastępca dyrektora Polskiego Radia BIS współtworzył edukacyjny program rozgłośni, a w latach 2004–2005 był redaktorem naczelnym tamtejszej Redakcji Popularyzacji Wiedzy. Jest autorem popularnonaukowych audycji radiowych i publikacji prasowych. Od 2008 roku jest członkiem zarządu ECSITE – Europejskiego Stowarzyszenia Centrów i Muzeów Nauki, w latach 2011–2013 pełnił funkcję prezesa zarządu tej organizacji. Robert Firmhofer jest także członkiem Rady Upowszechniania Nauki PAN oraz Rady Programowej Festiwalu Nauki. Od lat zajmuje się nowoczesną komunikacją naukową. Jest ekspertem w grupach doradczych “Horizon 2020 Advisory Group for Social Challenge 6 ‘Europe in changing worlds” oraz “Human Brain Project’s Science Museum Advisory Group”. Za wybitne osiągnięcia organizacyjne w dziedzinie nowoczesnej komunikacji naukowej w 1998 roku otrzymał prestiżową nagrodę im. Hugona Steinhausa, a w 2012 roku za wybitne zasługi w działalności na rzecz popularyzacji nauki w Polsce i na świecie, za wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 roku otrzymał francuski Narodowy Order Zasługi.

Irena Cieślińska

Dyrektor Programowy

Redaktor wielu czasopism popularnonaukowych. W latach 2001 – 2005 roku pracowała na stanowisku redaktor naczelnej miesięcznika „Wiedza i Życie”. Posiada jedenastoletnie doświadczenie dydaktyczno-naukowe zdobyte w trakcie pracy w Katedrze Metod Matematycznych na Wydziale Fizyki UW. Od 2006 roku jest pracownikiem Centrum Nauki Kopernik. Jest laureatką licznych nagród, m.in. nagrody w konkursie im. Karola Sabatha na „Najlepszy tekst popularnonaukowy” oraz nagrody specjalnej za tekst o współczesnej medycynie.

Wiktor Gajewski

Dyrektor Wydarzeń Naukowych i Artystycznych

Dołączył do zespołu Centrum Nauki Kopernik w 2007 roku jako animator podróżującej po Polsce wystawy „Eksperymentuj!”. Zajął się tworzeniem i wykonywaniem warsztatów oraz pokazów popularnonaukowych, koordynował program pokazów naukowych. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w pracy animatora społeczno-kulturalnego i pedagoga rozwijał w Koperniku nowatorskie formaty wydarzeń. Jest współautorem projektu GENesis (2012) – cyklu wydarzeń umożliwiających dyskusje wokół rozwoju współczesnej biotechnologii. Prowadził również projekt „Uzdrowisko Warszawa” (2013-2014) skierowany do osób ze środowiska nauki, sztuki i przedsiębiorczości, związany z projektowaniem usług i produktów w odpowiedzi na potrzeby społeczne. Od 2014 roku na stanowisku zastępcy kierownika działu Wystaw i Komunikacji Naukowej kierował zespołem zaangażowanym w tworzenie i testowanie narzędzi budowania nowych, pozytywnych relacji między naukowcami a nie-naukowcami. Obejrzyj wystąpienie Wiktora Gajewskiego na TEDx https://youtu.be/_V-FvohyiDc

Joanna Kalinowska

Dyrektor Rozwoju

Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, pracowała w organizacjach pozarządowych w obszarze edukacji i fundraisingu, jako koordynator projektów i dyrektor rozwoju. Dołączyła do zespołu Centrum Nauki Kopernik przed otwarciem i od początku współpracowała ze wszystkimi sponsorami Centrum przy wspólnych działaniach. Wcześniejsze doświadczenia w zakresie pozyskiwania funduszy pozwoliły jej stworzyć program dla stałych bywalców CNK – Klub Kopernika. Od 2013 roku członek Komitetu Programowego dorocznej konferencji Stowarzyszenia Centrów Nauki i Muzeów Interaktywnych ECSITE.

Ewa Kloc

Dyrektor Administracyjny

Absolwentka Wydziału Prawa KUL. Po studiach rozpoczęła pracę w administracji publicznej, gdzie zajmowała się obsługą prawną, sprawami organizacyjnymi i procesem zarządczym, przechodząc przez poszczególne szczeble zawodowe od referenta prawnego w Komendzie Głównej Straży Granicznej do zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów. Od 2008 r. związana z Centrum Nauki Kopernik, gdzie kierowała Działem Prawno-Organizacyjnym i była zaangażowana w otwarcie instytucji, m.in. poprzez udział w tworzenie struktury organizacyjnej oraz strategii. Odpowiadała za obsługę prawną, zamówienia publiczne, a także kontrolę zarządczą w tym zarządzanie ryzykiem. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami i procesami. Chętnie angażuje się w nowe przedsięwzięcia i nie odmawia wyzwaniom. Lubi czytać książki, najchętniej kryminały.

dr Przemysław Wielowiejski

Dyrektor Inwestycyjny

Archeolog. Nauczyciel akademicki z ponad 20-letnim doświadczeniem dydaktyczno-naukowym w Instytucie Archeologii UW, badacz terenowy (w latach 1981-2005), autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, założyciel i pierwszy wydawca popularnonaukowego kwartalnika Archeologia Żywa, pomysłodawca i współtwórca pomnika-kręgu megalitów na terenie Biblioteki Narodowej w Warszawie. Od 2004 r. w Zespole ds. Centrum Nauki „Eksploratorium”, od 2006 r. pracuje w Centrum Nauki Kopernik, gdzie pełnił funkcję zastępcy głównego dyrektora, a następnie Dyrektora Administracyjnego. W 2011 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi.

Anna Dziama

Dyrektor Edukacji

Z wykształcenia hydrolog, absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Przez ponad dwadzieścia lat związana ze środowiskiem warszawskiej oświaty. Była nauczycielem, wychowawcą oraz zastępcą dyrektora I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Bednarska”. W latach 90. współtworzyła nowatorski program dydaktyczny i wychowawczy tej pierwszej niepublicznej szkoły w Polsce. Współpracując z Komitetem Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej wspierała uczniów w rozwijaniu zainteresowań i osiąganiu sukcesów w tych dziedzinach. Budowała zespoły nauczycielskie i zarządzała szkołami prowadzonymi przez Fundację Szkoły Społecznej w Warszawie – Wesołej.
Od 2010 pracuje w Centrum Nauki Kopernik. Początkowo w Dziale Edukacji i Komunikacji Naukowej potem jako kierownik Działu Edukacji rozwijała współpracę Centrum z różnymi środowiskami edukacyjnymi. Odpowiadała m.in. za tworzenie autorskich zestawów edukacyjnych, warsztaty dla nauczycieli promujące aktywne metody nauczania, konferencję Pokazać-Przekazać, sieć Klubów Młodego Odkrywcy, program edukacji kosmicznej ESERO.