Ludzie Centrum

Robert
Firmhofer

Dyrektor Naczelny

Historyk filozofii. Współtwórca i dyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Współtwórca i organizator Pikniku Naukowego – największej w Europie plenerowej imprezy popularyzującej naukę. W latach 1994–2004 zastępca dyrektora Polskiego Radia BIS,
a następnie redaktor naczelny Redakcji Popularyzacji Wiedzy Polskiego Radia. Od 2008 roku jest członkiem zarządu ECSITE – Europejskiego Stowarzyszenia Centrów i Muzeów Nauki, w latach 2011–2013 pełnił funkcję prezesa zarządu tej organizacji. Od 2017 roku jest członkiem zarządu ASTC – Amerykańskiego Stowarzyszenia Centrów Nauki i Technologii. Robert Firmhofer jest także członkiem Rady Upowszechniania Nauki PAN oraz Rady Programowej Festiwalu Nauki. Od lat pasjonuje się nowoczesną komunikacją naukową
i edukacją nieformalną. W 1998 roku otrzymał nagrodę im. Hugona Steinhausa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie komunikacji naukowej, a w 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 roku otrzymał francuski Narodowy Order Zasługi.

Irena Cieślińska

Dyrektor Programowy

Redaktor wielu czasopism popularnonaukowych. W latach 2001 – 2005 roku pracowała na stanowisku redaktor naczelnej miesięcznika „Wiedza i Życie”. Posiada jedenastoletnie doświadczenie dydaktyczno-naukowe zdobyte w trakcie pracy w Katedrze Metod Matematycznych na Wydziale Fizyki UW. Od 2006 roku jest pracownikiem Centrum Nauki Kopernik. Jest laureatką licznych nagród, m.in. nagrody w konkursie im. Karola Sabatha na „Najlepszy tekst popularnonaukowy” oraz nagrody specjalnej za tekst o współczesnej medycynie.

Joanna Kalinowska

Dyrektor Rozwoju

Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, pracowała w organizacjach pozarządowych w obszarze edukacji i fundraisingu, jako koordynator projektów i dyrektor rozwoju. Dołączyła do zespołu Centrum Nauki Kopernik przed otwarciem i od początku współpracowała ze wszystkimi sponsorami Centrum przy wspólnych działaniach. Wcześniejsze doświadczenia w zakresie pozyskiwania funduszy pozwoliły jej stworzyć program dla stałych bywalców CNK – Klub Kopernika. Od 2013 roku członek Komitetu Programowego dorocznej konferencji Stowarzyszenia Centrów Nauki i Muzeów Interaktywnych ECSITE.

Ewa Kloc

Dyrektor Administracyjny

Absolwentka Wydziału Prawa KUL. Po studiach rozpoczęła pracę w administracji publicznej, gdzie zajmowała się obsługą prawną, sprawami organizacyjnymi i procesem zarządczym, przechodząc przez poszczególne szczeble zawodowe od referenta prawnego w Komendzie Głównej Straży Granicznej do zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów. Od 2008 r. związana z Centrum Nauki Kopernik, gdzie kierowała Działem Prawno-Organizacyjnym i była zaangażowana w otwarcie instytucji, m.in. poprzez udział w tworzenie struktury organizacyjnej oraz strategii. Odpowiadała za obsługę prawną, zamówienia publiczne, a także kontrolę zarządczą w tym zarządzanie ryzykiem. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami i procesami. Chętnie angażuje się w nowe przedsięwzięcia i nie odmawia wyzwaniom. Lubi czytać książki, najchętniej kryminały.