Rada 2011–2017

Skład Rady Programowej w latach 2011-2017

Prof. Łukasz Turski

Przewodniczący Rady

Profesor fizyki teoretycznej. Pracuje w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Wybitny popularyzator nauki, autor stu kilkudziesięciu publikacji naukowych i kilkudziesięciu artykułów publicystycznych, radiowych audycji popularnonaukowych i programów telewizyjnych. Pomysłodawca Pikniku Naukowego i Centrum Nauki Kopernik. Przewodniczący Rady Programowej CNK od pierwszej kadencji. W roku 2000 otrzymał Medal Europejskiego Towarzystwa Fizycznego za upowszechnianie fizyki.

Prof. dr hab. Magdalena Fikus

Profesor biologii molekularnej Wykładowca wielu prestiżowych uczelni. Wybitna popularyzatorka nauki. Współtwórczyni, współorganizatorka i przez wiele lat przewodnicząca Rady Programowej Festiwalu Nauki w Warszawie. Członek międzynarodowego stowarzyszenia EUSCEA, przewodnicząca Rady Upowszechniania Nauki PAN. Członek Rady Programowej CNK od początku istnienia.

Prof. dr hab. Henryk Skarżyński

Polski lekarz otolaryngolog, profesor Wydziału Lekarskiego. Akademii Medycznej w Warszawie, twórca i dyrektor warszawskiego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach. Jako pierwszy w Polsce i Europie Środkowej dokonał w 1992 roku operacji wszczepienia implantu ślimakowego przywracając słuch osobie głuchej. Profesor jest autorem i współautorem wielu prac naukowych, promotorem prac doktorskich i habilitacyjnych, członkiem towarzystw naukowych i zagranicznych.

Prof. Aleksander Bursche

Wiceprzewodniczący Rady

Profesor, archeolog i numizmatyk, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim i innych prestiżowych uczelniach Europy i USA, fellow Wolfson College w Oksfordzie, Amerykańskiej Akademii w Rzymie i Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, przewodniczący Rady Konsorcjum DARIAH_PL. Zainteresowania badawcze dotyczą kontaktów świata antycznego z Barbaricum, popularyzacji archeologii i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Pomysłodawca i współorganizator Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Uczestnik wielu międzynarodowych projektów badawczych, obecnie m.in. koordynator projektu NCN „Maestro” p.t. „Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły” (www.mpov.uw.edu.pl). Członek Rady Programowej CNK od początku istnienia.

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Polski teoretyk zarządzania, specjalizujący się w zarządzaniu wysokimi technologiami, profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego oraz centrum badawczego CROW (Center for Research on Organizations and Workplaces). Autor największego polskiego darmowego słownika internetowego ling.pl oraz darmowego serwisu do nauki języka angielskiego angielski.edu.pl[

Hanna Wróblewska

dyrektor Narodowej Galerii Sztuki Zachęta

Historyk sztuki, od 1996 roku kurator wielu wystaw, ostatnio była kuratorem wystawy w Pawilonie Polonia na Biennale w Wenecji; aktywna uczestniczka życia kulturalnego, m.in. Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej i Obywateli Kultury. Od 2010 roku Dyrektor Narodowej Galerii Sztuki Zachęta.

Irena Cieślińska

Redaktor wielu czasopism popularnonaukowych. W latach 2001 – 2005 roku pracowała na stanowisku redaktor naczelnej miesięcznika „Wiedza i Życie”. Posiada jedenastoletnie doświadczenie dydaktyczno-naukowe zdobyte w trakcie pracy w Katedrze Metod Matematycznych na Wydziale Fizyki UW. Od 2006 roku jest pracownikiem Centrum Nauki Kopernik, obecnie na stanowisku Dyrektora Programowego CNK. Jest laureatką licznych nagród, m.in. nagrody w konkursie im. Karola Sabatha na „Najlepszy tekst popularnonaukowy” oraz nagrody specjalnej za tekst o współczesnej medycynie.

Prof. dr hab. Jerzy Axer

Profesor Nauk Humanistycznych, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Teatralnej w Warszawie, Członek Polskiej Akademii Nauk oraz wielu towarzystw naukowych, polskich i zagranicznych, m.in. Polskiej Akademii Umiejętności (PAU), Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW), International Society for the History of Rhetoric , Academia Europaea (Londyn), Academia Latinitati Fovendae (Rzym). Honorowy członek Collegium Invisibile. Autor około 300 prac naukowych poświęconych m.in. tradycji antycznej w wielkich dziełach literackich, historii nowożytnej, dziejom dyplomacji.

Prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski

Ukończył studia na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie pedagogiki (teoria socjalizacji) i psychologii społecznej. Zastępca dyrektora Instytutu Psychologii PAN, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Autor wielu publikacji, poświęconych między innymi ocenianiu osiągnięć edukacyjnych.

Maria Mach

Absolwentka Instytutu Filozofii UJ, zainteresowana głównie filozofią analityczną i epistemologią. Od 26 lat związana z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci, organizacją zajmującej się wsparciem merytorycznym uczniów wybitnie zdolnych, najpierw jako jego stypendystka, potem wolontariusz i pracownik, a 2009 roku dyrektor Biura. Od wielu lat zaangażowana w program reformy polskiej edukacji, prowadzi warsztaty dla uczniów i nauczycieli, popularyzuje ideę środowiskowego wsparcia zdolnych i nieodpłatnego dzielenia się wiedzą. Współautorka poradnika dla rodziców i nauczycieli Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc. Współorganizatorka Festiwalu Młodych Badaczy „Odkrycia”.

Prof. dr hab. Tadeusz Skośkiewicz

Profesor fizyki doświadczalnej. Pracował w Instytucie Fizyki PAN oraz na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym Szkoła Nauk Ścisłych i na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Światowej klasy specjalista w dziedzinie fizyki niskich temperatur. Członek Rady Naukowej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, organizator pierwszych polskich prezentacji na festiwalu „Physics on Stage” w Genewie.

Dr hab. Konrad Bajer

( † 2014)

Doktor habilitowany nauk fizycznych, specjalizował się w mechanice ośrodków ciągłych. Absolwent Uniwersytetu Cambridge oraz Trinity College. Autor ponad czterdziestu artykułów naukowych, recenzent cenionych czasopism naukowych, kierownik krajowych i europejskich projektów badawczych.

Prof. dr hab. Maciej Geller

( † 1941-2014)

Biofizyk. Pracownik naukowy Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego; zajmował się badaniem właściwości struktur przestrzennych biopolimerów (kwasów nukleinowych i białek) i ich kompleksów, racjonalnym projektowaniem leków, teoretycznymi metodami modelowania komputerowego: molekularna mechanika kwantowa, mechanika i dynamika molekularna. Współtwórca i dyrektor Festiwalu Nauki w Warszawie.