Wizja, misja i wartości

WIZJA: Ludzie kształtują świat, myśląc krytycznie i twórczo.

MISJA: Inspirujemy do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi.

WARTOŚCI: Cenimy naukę, wolność, odpowiedzialność, zaufanie i współpracę.

 • Nauka
  Myślimy krytycznie i zachęcamy do tego innych.
  Rozwijamy naukę.
  Współpracujemy z naukowcami.
  Inspirację do pracy czerpiemy z odkryć naukowych i metod pracy naukowców.
 • Odpowiedzialność
  Dotrzymujemy obietnic.
  Bierzemy odpowiedzialność za nasze działania.
  Szanujemy naszych zwiedzających.
  Czujemy się odpowiedzialni za zmiany zachodzące wokół nas i zachęcamy do tego innych.
 • Wolność
  Mamy odwagę marzyć.
  Eksperymentujemy, odnosimy porażki i sukcesy.
  Opowiadamy się za wolnością wyboru i niezależnością myślenia.
  Szanujemy różnice międzyludzkie.
 • Zaufanie i współpraca
  Stwarzamy przestrzeń do dialogu.
  Zawiązujemy partnerstwa i współpracujemy.
  Zachęcamy do współtworzenia i uczestnictwa w naszych działaniach.