Zamówienia publiczne

Remont pomieszczenia świetlicy (kartofel) pomieszczenie A-020 w budynku CNK

Uwaga !!! Termin składani ofert upływa w dniu 05.07.2019 r. o godzinie 12:00

14/06/2019

Sprzedaż skłądników majątkowych planetarium CNK

Uwaga !!! termin składania ofert upływa w dniu 2 lipca 2019 r. o godz. 10:00 

11/06/2019

Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi naprawy i przeglądu 11 drukarek BOCA LEMUR

Termin składania ofert : 20.06.2019r. do g. 23:59

07/06/2019

Zapytanie ofertowe DW.26.2.2019: Zorganizowanie i przeprowadzenie kilkudniowych warsztatów projektowych (typu charrette lub równoważnych) na zagospodarowanie terenu zielonego przy Centrum Nauki Kopernik

Treść zapytania ofertowego i formularza oferty (załącznik nr 2) uległy modyfikacji. Termin składania ofert upływa w dniu 10.06.2019

27/05/2019

Wsparcie serwisowo-techniczne urządzeń CISCO PZP.26.26.2019.MSI

UWAGA !!! termin składania ofert upływa w dniu 6.06.2019. r. o godz. 12:00

23/05/2019

najem wystawy “Rowery” PZP.26.23.2019.MSi

Zamówienie realizowane na podstawie art. 4d ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

06/05/2019

Dostawa zestawów edukacyjnych “moduł Woda” do projektu “Nauka dla Ciebie” PZP.26.22.2019.MSi

termin składania ofert upływa w dniu 13.05.2019 r. o godz 12:00

30/04/2019

Kampania promującą Centrum Nauki Kopernik i planetarium

Uwaga!!! Termin składania ofert upływa w dniu 9.05.2019 r. o godzinie 12:00,

26/04/2019

Prace budowlane polegające na wymianie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku CNK

Termin składania ofert upływa w dniu 10.05.2019 r. o godz 11:00

17/04/2019

Dostawa wraz z montażem nowych foteli do Planetarium Niebo Kopernika w Centrum Nauki Kopernik.

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP.26.11.2019.MSt; Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

16/04/2019

Usługi sprzątania realizowane na terenie Centrum Nauki Kopernik PZP.26.17.2019.MSi

Termin składania ofert upływa w dniu 2019-05-20 o godzinie 10:00

12/04/2019

Świadczenie usług polegających na obsłudze i przygotowaniu wystaw objazdowych na terytorium Polski (2)

Tryb: usługi społeczne; PZP.26.19.2019.MSt; Informacja o udzieleniu zamówienia.

10/04/2019