Zamówienia publiczne

Obsługa techniczna nieruchomości CNK PZP/ZP/46/2018/CNK/MSi

termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2018 r. o godzi. 12:00

12/10/2018

DOSTAWA SIEDZISK DO PRZESTRZENI WYSTAW I STANOWISK WARSZTATOWYCH W PRZESTRZENI WYSTAW

Termin składania ofert upływa w dniu 18.10.2018 o godz. 11:00

08/10/2018

ZAKUP REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH ORAZ SZAFY SZUFLADOWEJ PZP/ZP/45/2018/CNK/MK

Termin skladania ofert upływa w dniu 24.10.2018 r. godz. 10:00

08/10/2018

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby budynku Centrum Nauki Kopernik

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/40/2018/CNK/MSt; Termin składania ofert: do dnia 7 grudnia 2018 roku do godziny 12:00.

08/10/2018

Remont dachu budynku Centrum Nauki Kopernik (2)

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/47/2018/CNK/MSt; Termin składania ofert: do dnia 26 października 2018 roku do godziny 12:00.

04/10/2018

Dostawa modeli anatomicznych przekroju środkowego głowy -Przetarg nieograniczony PZP/ZP/41/2018/CNK/AMI

Termin składania ofert upływa w dniu 28.09.2018 r. o godz. 11:00

19/09/2018

Remont dachu budynku Centrum Nauki Kopernik

PZP/ZP/39/2018/CNK/MSt; Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

14/09/2018

Sprzedaż składników majątku ruchomego w trybie przetargu PZP/SSM/1/2018/CNK/MSi

Termin składania ofert upływa w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00

14/08/2018

Remont CKK oraz gniazd podłogowych (2) PZP/ZP/38/2018/CNK/MSi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

13/08/2018

Jesienna kampania promocyjna Planetarium Centrum Nauki Kopernik PZP/ZP/37/2018/CNK/MSi

Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2018 r. o godz. 12:00

08/08/2018

Remont CKK oraz gniazd podłogowych PZP/ZP/34/2018/CNK/MSi

Termin składani ofert upływa w dniu 19.08.2018 r. o godz. 12:00

12/07/2018