Zamówienia publiczne

PZP.26.14.2020.MSi Ubezpieczenie Centrum Nauki Kopernik

UWAGA Opublikowano informację z otwarcia ofert

25/06/2020

Usługi nadzoru nad realizacją inwestycji pn: Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik.

PZP.26.2.2020.MSt; Tryb: przetarg nieograniczony; Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

15/04/2020

Naprawa dachu i ścian Planetarium PZP.26.13.2020.MSI

Uwaga! Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2020 r. o godz 12:00

07/04/2020

Dostawa usług wsparcia dla produktów Microsoft.

PZP.26.7.2020.MSt; Tryb: przetarg nieograniczony; Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

26/03/2020

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik.

PZP.26.12.2020.MSt; Tryb: przetarg nieograniczony; Informacja o unieważnieniu postępowania.

24/03/2020

Konkurs na przygotowanie projektów 4 lini PINS-ów na potrzeby Centrum Nauki Kopernik.

Informacja o unieważnieniu Konkursu - 24.03.2020.

06/03/2020

Kampania wizerunkowa Centrum Nauki Kopernik PZP.26.8.2020.MSi

Uwaga!!! Unieważniono postępowanie.

26/02/2020

Badanie ewaluacyjne Pikniku Naukowego oraz testów użyteczności nowej strony sprzedażowej CNK PZP.26.4.2020.MSi

Uwaga !!! Termin składania ofert upływa w dniu 26.02.2020 r. o godz. 10:00

18/02/2020

Digitalowa kampania wizerunkowa CNK i digitalowa kampania Pikniku Naukowego (2) PZP.26.6.2020.MSi

Uwaga !!! Termin składania ofert upływa w dniu 24.02.2020 r. o godz. 12:00

14/02/2020

Organizacja krajowych finałów konkursu CanSat 2020 wraz z zapewnieniem startu rakiety sondującej.

PZP.26.5.2020.MSt; tryb: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

07/02/2020