Zamówienia publiczne

Zakup urządzeń laboratoryjnych PZP/ZP/52/2018/CNK/MSi

Termin składania ofert upływa w dniu 7 grudnia 2018 r . o godz 12:00

28/11/2018

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątkowych PZP/SSM/2/2018/CNK/MSi

Termin składania ofert został zmieniony i upływa w dniu 13 listopada 2018 r. o godz 10:00

23/10/2018

Obsługa techniczna nieruchomości CNK PZP/ZP/46/2018/CNK/MSi

termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2018 r. o godzi. 12:00 Uwaga !!! Opublikowano informację z otwarcia ofert.

12/10/2018

DOSTAWA SIEDZISK DO PRZESTRZENI WYSTAW I STANOWISK WARSZTATOWYCH W PRZESTRZENI WYSTAW

Termin składania ofert upływa w dniu 18.10.2018 o godz. 11:00

08/10/2018

ZAKUP REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH ORAZ SZAFY SZUFLADOWEJ PZP/ZP/45/2018/CNK/MK

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 6.11.2018 r.

08/10/2018

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby budynku Centrum Nauki Kopernik

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/40/2018/CNK/MSt; Informacja z otwarcia ofert.

08/10/2018

Remont dachu budynku Centrum Nauki Kopernik (2)

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/47/2018/CNK/MSt; Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

04/10/2018

Dostawa modeli anatomicznych przekroju środkowego głowy -Przetarg nieograniczony PZP/ZP/41/2018/CNK/AMI

Termin składania ofert upływa w dniu 28.09.2018 r. o godz. 11:00

19/09/2018

Remont dachu budynku Centrum Nauki Kopernik

PZP/ZP/39/2018/CNK/MSt; Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

14/09/2018