Zamówienia publiczne

Kampania Promująca Festiwal Przemiany, nr sprawy: PZP.26.36.2019.AMI

Termin składania ofert upływa w dniu 09.08.2019 r. o godzinie 10:00

02/08/2019

Remont wnętrza łazienek w Centrum Konferencyjnym Kopernik PZP.26.33.2019.MSi

Uwaga !!! Termin składania ofert upływa w dniu 20.08.2019 r. o godz. 12:00.

31/07/2019

Dostawa 38 zestawów edukacyjnych.

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP.26.38.2019.MSt; Informacja o unieważnieniu postępowania.

30/07/2019

DOSTAWA CZASZEK OSTEOPATYCZNYCH 22-CZĘŚCIOWYCH PZP.26.32.2019.MK

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.07.2019 r.

09/07/2019

ŚWIADCZENIE USŁUGI DRUKOWANIA W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU „NAUKA DLA CIEBIE” – II CZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 16 lipca 2019 roku o godzinie 10:00.

08/07/2019

DOSTAWA 38 ZESTAWÓW EDUKACYJNYCH DO SZKÓŁ, nr sprawy: PZP.26.25.2019.KM

Informacja o unieważnieniu postępowania

27/06/2019

Remont pomieszczeń oraz naprawa i wymiana floorbox-ów w budynku Centrum Nauki Kopernik (2) (zamówienie z podziałem na części)

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP.26.31.2019.MSt; Informacja z otwarcia ofert

25/06/2019

Remont pomieszczenia świetlicy (kartofel) pomieszczenie A-020 w budynku CNK

Uwaga !!! Termin składani ofert upływa w dniu 05.07.2019 r. o godzinie 12:00

14/06/2019

Sprzedaż skłądników majątkowych planetarium CNK

Uwaga !!! termin składania ofert upływa w dniu 2 lipca 2019 r. o godz. 10:00 

11/06/2019

Zapytanie ofertowe DW.26.2.2019: Zorganizowanie i przeprowadzenie kilkudniowych warsztatów projektowych (typu charrette lub równoważnych) na zagospodarowanie terenu zielonego przy Centrum Nauki Kopernik

Treść zapytania ofertowego i formularza oferty (załącznik nr 2) uległy modyfikacji. Termin składania ofert upływa w dniu 10.06.2019

27/05/2019

Wsparcie serwisowo-techniczne urządzeń CISCO PZP.26.26.2019.MSI

UWAGA !!! termin składania ofert upływa w dniu 6.06.2019. r. o godz. 12:00

23/05/2019

najem wystawy “Rowery” PZP.26.23.2019.MSi

Zamówienie realizowane na podstawie art. 4d ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

06/05/2019