Zamówienia publiczne

Usługi druku 2

Postępowanie w trybie zapytania o cenę. Informacja z otwarcia ofert.

17/05/2017

Usługi druku 1

Postępowanie w trybie zapytania o cenę. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

27/03/2017

Świadczenie usług polegających na animowaniu wystaw stałych i czasowych, prowadzeniu warsztatów i pokazów oraz zajęć w laboratoriach, w budynku Centrum Nauki Kopernik i poza nim.

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi; PZP/ZP/2/2017/CNK/MSt Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 26.04.2017.

01/02/2017

Zapytanie ofertowe na dostarczenie rakiety na konkurs CanSat 2016/2017 nr 1/EDU/2017

Termin składania ofert: 6 lutego 2017 roku do godz. 12:00.

23/01/2017