Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na usługi prowadzenia warsztatów dla osób dorosłych w szczególności nauczycieli.

Termin składania ofert: 22 marca 2017 roku, do godziny 10:00.

16/03/2017

Świadczenie usług polegających na animowaniu wystaw stałych i czasowych, prowadzeniu warsztatów i pokazów oraz zajęć w laboratoriach, w budynku Centrum Nauki Kopernik i poza nim.

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi; PZP/ZP/2/2017/CNK/MSt Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

01/02/2017

Zapytanie ofertowe na dostarczenie rakiety na konkurs CanSat 2016/2017 nr 1/EDU/2017

Termin składania ofert: 6 lutego 2017 roku do godz. 12:00.

23/01/2017