Zamówienia publiczne

Remont pomieszczeń oraz wymiana i naprawa floorbox-ów w budynku Centrum Nauki Kopernik (zamówienie z podziałem na części).

PZP.26.5.2019.MSt; Tryb: przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: do dnia 22 lutego 2019 roku do godziny 10:00.

04/02/2019

Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik

PZP.26.4.2019.MSt; Tryb: przetarg nieograniczony; Termin składania ofert: do dnia 15 marca 2019 roku do godziny 10:00.

31/01/2019

PZP/ZP/59/2018/CNK/AMI -BADANIE SATYSFAKCJI ZWIEDZAJĄCYCH W CENTRUM NAUKI KOPERNIK ORAZ WIDZÓW PLANETARIUM NIEBO KOPERNIKA

UWAGA ZMIANA!Termin składania ofert upływa w dniu 24.01.2019r o godz. 11:30

14/01/2019

Świadczenie usług polegających na obsłudze i przygotowaniu wystaw objazdowych na terytorium Polski.

Tryb: usługi społeczne - art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych; PZP.26.3.2019.MSt; Informacja o udzieleniu zamówienia.

14/01/2019

Świadczenie usług sprzedaży biletów lotniczych dla Centrum Nauki Kopernik PZP/ZP/51/2018/CNK/MK

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 6 lutego 2019 r.

04/01/2019

Świadczenie usług płatności elektronicznych

Przetarg nieograniczony; PZP/ZP/56/2018/CNK/MSt; Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

02/01/2019

Zakup urządzeń laboratoryjnych PZP/ZP/52/2018/CNK/MSi

Termin składania ofert upływa w dniu 7 grudnia 2018 r . o godz 12:00

28/11/2018

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątkowych PZP/SSM/2/2018/CNK/MSi

Termin składania ofert został zmieniony i upływa w dniu 13 listopada 2018 r. o godz 10:00

23/10/2018