Zamówienia publiczne

Remont wnętrza łazienek w części A budynku Centrum Nauki Kopernik

Przetarg nieograniczony; PZP/ZP/13/2017/CNK/MSt; Termin składania ofert: 28 lipca 2017 roku do godziny 14:00.

13/07/2017

Prace budowlane polegające na remoncie izolacji i ścian w celu likwidacji wilgoci na poziomie -1 budynku CNK

PZP/ZP/11/2017/CNK/MSi Termin składania ofert upływa w dniu 28.07.2017 r o godz. 11:00

12/07/2017

Świadczenie usług płatności elektronicznych.

Przetarg nieograniczony; PZP/ZP/10/CNK/MSt; Informacja z otwarcia ofert.

07/07/2017

Usługa druku 3

informacja z otwarcia ofert w zapytaniu o cenę PZP/ZP/9/2017/CNK/MSI

19/06/2017

Usługi druku 2

Postępowanie w trybie zapytania o cenę. Informacja z otwarcia ofert.

17/05/2017

Usługi druku 1

Postępowanie w trybie zapytania o cenę. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

27/03/2017