Zamówienia publiczne

Dostawa oprogramowania do procesu realizacji i koordynacji inwestycji budowlanej

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/26/2017/CNK/MSt; Termin składania ofert: 29 września 2017 roku do godziny 14:00.

22/09/2017

Centrum Nauki Kopernik zbiera oferty na stworzenie systemu archiwizacji.

Oferty prosimy nadsyłać do 25 września 2017

18/09/2017

Wykonanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych do projektu “Szkoła Bliżej Nauki”

Termin składania ofert upływa w dniu 25.09.2017 r. o godz. 12:00

15/09/2017

Świadczenie usług kompleksowej opieki zdrowotnej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin.

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi; PZP/ZP/23/2017/CNK/MSt; Informacja o unieważnieniu postępowania.

12/09/2017

PZP/ZP/17/2017/CNK/AMI - Zakup i wyposażenie mobilnego planetarium dla Centrum Nauki Kopernik

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Termin składania ofert upływa w dniu 25.09.2017r o godz. 11:00

11/09/2017

Projekt i prace budowlane związane z modernizacją części wschodniej pierwszego piętra

Termin składania ofert upływa w dniu 08.09.2017 o godz. 11:00

23/08/2017

Remont wnętrza łazienek w części A budynku Centrum Nauki Kopernik

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/16/2017/CNK/MSt; Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

01/08/2017

Prace budowlane polegające na wymianie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku CNK

termin składania ofert upływa w dniu 14.08.2017 o godzinie 11:00

27/07/2017

Remont wnętrza łazienek w części A budynku Centrum Nauki Kopernik

Przetarg nieograniczony; PZP/ZP/13/2017/CNK/MSt; Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego.

13/07/2017