Zamówienia publiczne

Świadczenie usług Managera Informacji BIM w trakcie projektowania i budowy budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego.

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/1/2018/CNK/MSt; Informacja z otwarcia ofert.

05/01/2018

Świadczenie usług polegających na obsłudze i przygotowaniu wystaw objazdowych i warsztatów w mobilnym planetarium na terytorium Polski i Europy.

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi; PZP/ZP/44/2017/CNK/MSt; Termin składania ofert: do 12 stycznia 2018 roku do godziny 10:00.

18/12/2017

Świadczenie usług szkoleniowych i opieki merytorycznej dla nauczycieli (części 1 i 2)

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/42/2017/CNK/MSt; Termin składania ofert: do 20 grudnia 2017 roku do godziny 9:00.

12/12/2017

Zapytanie ofertowe 1/PI/2017- na szkolenie z Revita i Naviskworks

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.

08/12/2017

Remont wnętrz łazienek w budynku Centrum Nauki Kopernik

Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2017 r. o godz. 11:00 Przetarg nieograniczony : PZP/ZP/39/2017/CNK/MSI

24/11/2017

Świadczenie usług Managera Informacji BIM w trakcie projektowania i budowy budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/35/2017/CNK/MSt; Informacja o unieważnieniu postępowania.

24/11/2017

Świadczenie usług szkoleniowych i opieki merytorycznej dla nauczycieli (zadania 1-11)

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/38/2017/CNK/MSt; Informacja o unieważnieniu postępowania (cz. 5; 9-11); Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (cz. 1-4; 6-8).

16/11/2017

Dostawa multimedialnego eksponatu „Inside Explorer Table”

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu dot. zamówienia realizowanego na podstawie art. 4d ust. nr postępowania PZP/ZP-4d/2/2017/CNK/MSi

14/11/2017

Wynajem wystawy czasowej pn. “Rowery”.

Informacja o udzieleniu zamówienia - dot. zamówienia realizowanego na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; PZP/ZP-4d/1/2017/CNK/MSt

10/11/2017

Świadczenie usług szkoleniowych i opieki merytorycznej dla nauczycieli (zadania 1-11)

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/36/2017/CNK/MSt; Informacja o unieważnieniu postępowania.

03/11/2017