Zamówienia publiczne

Remont odwodnienia budynku i naprawa chodników wokół budynku CNK PZP/ZP/19/2018/CNK/MSi

Termin składania ofert upływa w dniu 10.05.2018 r. o godzinie 12:00

20/04/2018

Dostawa samochodów na potrzeby programu Nauka dla Ciebie sygn.: PZP/ZP/17/2018/CNK/MSi

Termin składania ofert upływa w dniu 27.04.2018 r. o godzinie 12:00 

19/04/2018

Wsparcie serwisowo-techniczne urządzeń CISCO PZP/ZP/13/2018/CNK/MSi

termin składania ofert upływa w dniu 19.04.2018 r. o godz. 12:00

10/04/2018

Świadczenie usług szkoleniowych i opieki merytorycznej dla grup nauczycieli (9)

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/12/2018/CNK/MSt; Informacja o unieważnieniu postępowania.

23/03/2018

Druk i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik.

Tryb: zapytanie o cenę; PZP/ZP/6/2018/CNK/AMI; Informacja z otwarcia ofert.

08/03/2018

Dostawa materiałów biurowych PZP/ZP/9/2018/CNK/MSi

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 15.03.2018 r do godz. 12:00

05/03/2018

Świadczenie usług polegających na animowaniu wystaw stałych i czzasowych, prowadzeniu warsztatów i pokazów oraz zajęć w laboratoriach, w budynku Centrum Nauki Kopernik i poza nim.

Tryb: zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi; PZP/ZP/8/2018/CNK/MSt; Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert, wykluczeniu wykonawców, odrzuconych ofertach.

02/03/2018

Dostawa materiałów konferencyjnych z logo CNK PZP/ZP/10/2018/CNK/MSi

Termin składania ofert upływa 7.03.2018 r o godz 12:00

28/02/2018

Kampania reklamowa CNK PZP/ZP/5/2018/CNK/MSi

termin składania ofert upływa w dniu 19.02.2018 r o godz 12:00 Zamawiający w dniu publikacji zamieścił błędny plik SIWZ. W dniu 13.02.2018 r. zamieszczono właściwy SIWZ. Proszę korzystać z SIWZ w wersji pdf.

12/02/2018

Dostawa ławek do przestrzeni wystaw PZP/ZP/7/2018/CNK/MSi

Termin składania ofert upływa w dniu 20.02.2018 o godz. 14:00

12/02/2018