Zamówienia publiczne

Obsługa kreatywna Festiwalu Przemiany – edycja 2018 r

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu. Dot. zamówienia realizowanego na podstawie art 4d ust 1. PZP/ZP-4d/1/2018/CNK/MSi

11/06/2018

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do maszyny produkcyjnej Xerox DC700i oraz drukarki OKI ES9420WT (część 1 i 2)

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/18/2018/CNK/MSt; Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (cz. 1 i 2).

18/05/2018

Kompleksowe usługi w zakresie projektów graficznych

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/22/2018?CNK/MSt; Informacja o unieważnieniu postępowania

18/05/2018

Remont odwodnienia budynku i naprawa chodników wokół budynku CNK (2)

Termin składania ofert upływa w dniu 06.06.2018 r. o godz. 12:00 PZP/ZP/25/2018/CNK/MSi

15/05/2018

Dostawa modeli anatomicznych człowieka PZP/ZP/15/2018/CNK/MSi

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 14.05.2018 r. do godz 13:00

25/04/2018

Remont odwodnienia budynku i naprawa chodników wokół budynku CNK PZP/ZP/19/2018/CNK/MSi

Termin składania ofert upływa w dniu 10.05.2018 r. o godzinie 12:00

20/04/2018

Dostawa samochodów na potrzeby programu Nauka dla Ciebie sygn.: PZP/ZP/17/2018/CNK/MSi

Termin składania ofert upływa w dniu 27.04.2018 r. o godzinie 12:00 

19/04/2018

Wsparcie serwisowo-techniczne urządzeń CISCO PZP/ZP/13/2018/CNK/MSi

termin składania ofert upływa w dniu 19.04.2018 r. o godz. 12:00

10/04/2018