Zamówienia publiczne

Prace budowlane polegające na wymianie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku CNK

Termin składania ofert upływa w dniu 10.05.2019 r. o godz 11:00

17/04/2019

Dostawa wraz z montażem nowych foteli do Planetarium Niebo Kopernika w Centrum Nauki Kopernik.

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP.26.11.2019.MSt; Termin składania ofert: do dnia 13 maja 2019 roku do godziny 12:00.

16/04/2019

Usługi sprzątania realizowane na terenie Centrum Nauki Kopernik PZP.26.17.2019.MSi

Termin składania ofert upływa w dniu 2019-05-20 o godzinie 10:00

12/04/2019

Świadczenie usług polegających na obsłudze i przygotowaniu wystaw objazdowych na terytorium Polski (2)

Tryb: usługi społeczne; PZP.26.19.2019.MSt; Termin składania ofert: do 26 kwietnia 2019 roku do godz. 10:00.

10/04/2019

Świadczenie usług drukowania na potrzeby Centrum Nauki Kopernik.

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP.26.9.2019.MSt; Informacja z otwarcia ofert.

05/04/2019

PZP.26.8.2019.KM

PRZEPROWADZENIE BADANIA EWALUACYJNEGO 23 PIKNIKU NAUKOWEGO POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK

03/04/2019

PZP.26.12.2019.KM

Usługa druku w ramach realizacji programu „Nauka dla Ciebie” - tryb - zapytanie o cenę

04/03/2019

PZP.26.12.2019.KM

Usługa druku w ramach realizacji programu „Nauka dla Ciebie” - tryb - zapytanie o cenę

04/03/2019

Remont pomieszczeń oraz wymiana i naprawa floorbox-ów w budynku Centrum Nauki Kopernik (zamówienie z podziałem na części).

PZP.26.5.2019.MSt; Tryb: przetarg nieograniczony; Informacja o unieważnieniu postępowania.

04/02/2019