Zamówienia publiczne

Świadczenie usług szkoleniowych i opieki merytorycznej dla nauczycieli (zadania 1-11)

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/38/2017/CNK/MSt; Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2017 roku do godziny 12:00.

16/11/2017

Dostawa multimedialnego eksponatu „Inside Explorer Table”

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu dot. zamówienia realizowanego na podstawie art. 4d ust. nr postępowania PZP/ZP-4d/2/2017/CNK/MSi

14/11/2017

Wynajem wystawy czasowej pn. “Rowery”.

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu - dot. zamówienia realizowanego na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; PZP/ZP-4d/1/2017/CNK/MSt

10/11/2017

Świadczenie usług szkoleniowych i opieki merytorycznej dla nauczycieli (zadania 1-11)

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/36/2017/CNK/MSt; Informacja o unieważnieniu postępowania.

03/11/2017

Usługa wsparcia technicznego dla produktów Microsoft

Termin składania ofert upływa w dniu 7.11.2017 r. o godz 12:00 

25/10/2017

Prace budowlane polegające na wymianie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku CNK (2)

Termin składania ofert upływa w dniu 13.11.2017 r. o godz 11:00

25/10/2017

Usługi druku 5

Postępowanie w trybie zapytania o cenę. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

24/10/2017

Wsparcie dla systemu pokazowego Planetarium

Termin składania ofert upływa 19.10.2017 r., o godzinie 12:00

11/10/2017

Świadczenie usług kompleksowej opieki zdrowotnej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin.

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi; PZP/ZP/27/2017/CNK/MSt; Informacja o udzieleniu zamówienia.

25/09/2017

Dostawa oprogramowania do procesu realizacji i koordynacji inwestycji budowlanej

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/26/2017/CNK/MSt; Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

22/09/2017