Zamówienia publiczne

Sprzedaż składników majątku ruchomego w trybie przetargu PZP/SSM/1/2018/CNK/MSi

Termin składania ofert upływa w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00

14/08/2018

Remont CKK oraz gniazd podłogowych (2) PZP/ZP/38/2018/CNK/MSi

Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2018 o godz 12:00

13/08/2018

Jesienna kampania promocyjna Planetarium Centrum Nauki Kopernik PZP/ZP/37/2018/CNK/MSi

Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2018 r. o godz. 12:00

08/08/2018

Remont CKK oraz gniazd podłogowych PZP/ZP/34/2018/CNK/MSi

Termin składani ofert upływa w dniu 19.08.2018 r. o godz. 12:00

12/07/2018

Ubezpieczenie Centrum Nauki Kopernik PZP/ZP/33/2018/CNK/MSi

Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: do dnia 6.08.2018 r. do godziny 12:00

12/07/2018

Kampania promująca Festiwal Przemiany PZP/ZP/32/2018/CNK/MSi

Termin składania ofert upływa dnia 4.07.2018 r o godz. 12:00

26/06/2018

Świadczenie usług polegających na obsłudze stron internetowych

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/27/2018/CNK/MSt; Informacja o wynikach postępowania

25/06/2018

Obsługa kreatywna Festiwalu Przemiany – edycja 2018 r

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu. Dot. zamówienia realizowanego na podstawie art 4d ust 1. PZP/ZP-4d/1/2018/CNK/MSi

11/06/2018

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do maszyny produkcyjnej Xerox DC700i oraz drukarki OKI ES9420WT (część 1 i 2)

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/18/2018/CNK/MSt; Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (cz. 1 i 2).

18/05/2018

Kompleksowe usługi w zakresie projektów graficznych

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP/ZP/22/2018?CNK/MSt; Informacja o unieważnieniu postępowania

18/05/2018