Zamówienia publiczne

Kompleksowa wymiana switchy w systemie CCTV zainstalowanym w CNK, nr postępowania PZP.26.43.2019.KM

Termin składania ofert upływa w dniu 29.10.2019 roku o godzinie 10:00

21/10/2019

Dzierżawa wraz z serwisem i obsługą eksploatacyjną wielofunkcyjnych urządzeń kopiująco-drukujących.

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP.26.41.2019.MSt; Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert.

27/09/2019

Świadczenie usług kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin

Tryb: usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych); PZP.26.42.2019.MSt; Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

25/09/2019

PZP.26.40.2019.MK Kodowanie kwestionariuszy w ramach komponentu badawczego w programie NDC

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2 października 2019 r.

17/09/2019

Usługi badań dla Centrum Nauki Kopernik w podziale na cztery części PZP.26.39.2019.MSi

Uwaga!!! Termin składnia ofert upływa w dniu 4.09.2019 r. o godz. 9:00.

26/08/2019

Kampania Promująca Festiwal Przemiany, nr sprawy: PZP.26.36.2019.AMI

Termin składania ofert upływa w dniu 09.08.2019 r. o godzinie 10:00

02/08/2019

Remont wnętrza łazienek w Centrum Konferencyjnym Kopernik PZP.26.33.2019.MSi

Uwaga !!! Termin składania ofert upływa w dniu 20.08.2019 r. o godz. 12:00.

31/07/2019

Dostawa 38 zestawów edukacyjnych.

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP.26.38.2019.MSt; Informacja o unieważnieniu postępowania.

30/07/2019

DOSTAWA CZASZEK OSTEOPATYCZNYCH 22-CZĘŚCIOWYCH PZP.26.32.2019.MK

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.07.2019 r.

09/07/2019

ŚWIADCZENIE USŁUGI DRUKOWANIA W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU „NAUKA DLA CIEBIE” – II CZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 16 lipca 2019 roku o godzinie 10:00.

08/07/2019

DOSTAWA 38 ZESTAWÓW EDUKACYJNYCH DO SZKÓŁ, nr sprawy: PZP.26.25.2019.KM

Informacja o unieważnieniu postępowania

27/06/2019

Remont pomieszczeń oraz naprawa i wymiana floorbox-ów w budynku Centrum Nauki Kopernik (2) (zamówienie z podziałem na części)

Tryb: przetarg nieograniczony; PZP.26.31.2019.MSt; Cz. 1 zamówienia: Informacja o unieważnieniu postępowania (29.08.2019); Cz. 2 zamówienia: Informacja o unieważnieniu postępowania (3.10.2019).

25/06/2019

Remont pomieszczenia świetlicy (kartofel) pomieszczenie A-020 w budynku CNK

Uwaga !!! Termin składani ofert upływa w dniu 05.07.2019 r. o godzinie 12:00

14/06/2019