Sprzedaż lub licencjonowanie eksponatów i zestawów edukacyjnych

Tworzone przez CNK w ramach prac B+R zestawy edukacyjne oraz eksponaty będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Firmy, organizacje i placówki edukacyjne będą mogły je kupić lub nabyć licencję do ich produkcji i rozpowszechniania. Ten komercyjny obszar działalności PPK będzie istotnym elementem rynku edukacyjnego, wyposażając go w wyjątkowe i innowacyjne rozwiązania.

Zestawy edukacyjne

CNK ma ugruntowaną pozycję i bogate doświadczenie w tworzeniu zestawów edukacyjnych, w tym we współpracy ze sponsorami CNK: z firmą Boeing zestaw Konstruktorzy Marzeń, z firmą innogy zestaw Power Box. W ramach PPK, w procesie rozwojowym, będziemy tworzyć kolejne, testować je i ulepszać przy wykorzystaniu narzędzi badawczych opracowanych zgodnie z Agendą Badawczą. Część z nich powstanie na potrzeby własne CNK, a część zostanie zrealizowana na zlecenie klientów zewnętrznych. Praca zakończy się przedstawieniem prototypu, który w zależności od finansowania prac będzie przekazywany zamawiającemu wraz z prawami autorskimi albo będzie podlegał licencjonowaniu przez CNK. Do każdego prototypu dołączymy Kartę Wdrożenia Produktu.

Eksponaty

Wytwarzane w procesie prototypowania eksponaty tworzyliśmy na potrzeby naszych ekspozycji. Od jakiegoś czasu opracowujemy eksponaty przeznaczone na sprzedaż. Z naszej oferty już korzystają:

  • firmy prezentujące swoje technologie i procesy w kontekście edukacyjno-promocyjnym;
    (np. przygotowana wspólnie z firmą Samsung strefa „Samsung i kropka” prezentująca technologię kropki kwantowej w telewizorze);
  • podmioty chcące urozmaicić przestrzeń publiczną poprzez nadanie jej waloru edukacyjnego (np. lotnisko);
  • inne centra nauki w Polsce i na świecie – w Europie już sprzedaliśmy kilka eksponatów; dzięki badaniom i pracom rozwojowym związanym z budową eksponatów zwiększamy swoją konkurencyjność również na międzynarodowym rynku.

Sprzedaż licencji lub praw autorskich na produkty i rozwiązania edukacyjne

Licencje i prawa autorskie będą przekazywane firmom w procesie komercjalizacji w dwóch obszarach:

  • produkty edukacyjne: eksponaty i zestawy edukacyjne;
  • rozwiązania: edukacyjne (scenariusze zajęć), szkoleniowe (metody przekazywania wiedzy),  formaty.

Dodanie do oferty firm rynku edukacyjnego produktów i rozwiązań wytworzonych w PPK to możliwość zwiększenia konkurencyjności dzięki rozpoznawalnej w szkołach i w środowisku edukacyjnym marce CNK. Sposób przyznawania licencji będzie zależny od pozyskanego klienta, relacji z nim i rodzaju licencjonowanego produktu lub rozwiązania edukacyjnego. Licencje będą także przekazywane konsorcjantom, którzy wspólnie z CNK decydują o projektach badawczych realizowanych w ramach budżetu PPK.

Oferta naszych produktów i rozwiązań jest już dostępna na rynku edukacyjnym i szkoleniowym.

W roku 2017 nawiązaliśmy współpracę z firmą Przedszkolkowo (HanBright), która zakupiła licencję na prowadzenie Warsztatów Familijnych przygotowanych przez CNK (metodyka i gotowe scenariusze). Firma Innogy wykupiła licencję na produkcję i stosowanie w swoich programach CSR zestawu edukacyjnego Power Box. W 2018 r. licencję na Moduł WODA (koncepcja Modułowe Pracownie Przyrodnicze), którego prototyp opracowaliśmy dzięki wsparciu finansowemu FRSE, zakupił konsorcjant PPK – firma Moje Bambino oraz dwie inne firmy.