Etap IDoświadczenie i zrozumienie

Pierwszy etap konferencji, który potrwa od 2 do 30 lipca, poświęcimy próbie zrozumienia, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach. Dyskusje, wywiady, webinaria i wykład posłużą nam do wymiany doświadczeń między uczniami, nauczycielami, rodzicami, dyrektorami szkół, władzami oświatowych i samorządowcami. 

Wspólnie zastanowimy się, czego doświadczyliśmy podczas pandemii i co z tego dla nas wszystkich wynika. Postaramy się także zidentyfikować kluczowe problemy i wyzwania dla polskiej szkoły, które konieczność edukacji zdalnej ujawniła w trzech obszarach: relacji i ról w procesie uczenia i uczenia się; metod pracy i sposobów uczenia i uczenia się; narzędzi i zasobów edukacyjnych.

Inauguracyjna dyskusja panelowa „Lekcja pandemii”

Konferencję zainaugurował moderowany przez Jerzego Wiśniewskiego, Magdalenę Swat-Pawlicką i Annę Dziamę panel z udziałem przedstawicieli różnych środowisk – nauczycieli, uczniów, rodziców, dyrektorów, uczestników III sektora i przedstawicieli władz odpowiedzialnych za edukację. Dyskutowaliśmy o ich nowych rolach oraz redefinicji funkcji samej szkoły po doświadczeniu edukacji zdalnej.

 

W spotkaniu udział wzięli: 

Rita Pieniążek
Absolwentka Szkoły Podstawowej nr 45 im. Pauli Montal w Krakowie. Jej pasje to pływanie i aktorstwo. Lubi uczyć się języków obcych, czytać książki i jeździć na rolkach. Radość sprawia jej zdobywanie nowych doświadczeń. Dalszą edukację wiąże z przedmiotami ścisłymi (matematyką, fizyką).

Dorota Łoboda
Radna m.st. Warszawy, przewodnicząca Komisji Edukacji, liderka ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, prezeska Fundacji Rodzice Mają Głos.

Jędrzej Witkowski
Doktor nauk społecznych (Uniwersytet SWPS) i absolwent stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski). Od 2005 roku związany z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Koordynator projektów z zakresu edukacji obywatelskiej i wyborczej, samorządności uczniowskiej oraz edukacji globalnej. Przez kilka lat kierował działem programów młodzieżowych CEO, obecnie pełni funkcję prezesa zarządu, w którym zasiada od 2013 roku. Autor lub współautor opracowań naukowych na temat edukacji globalnej i obywatelskiej.

Anna Nowicka
Nauczycielka geografii z niemal 20-letnim stażem, pasjonatka, opiekunka Klubu Młodego Odkrywcy. Realizuje projekty edukacyjne pod patronatem m.in. „National Geographic Polska”, Ministerstwa Sportu oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Od 2017 roku dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 w Sycowie. Stworzyła placówkę edukacyjną, w której dzieci czują się bezpiecznie, pewnie i nie chcą wracać po lekcjach do domu… Dzięki niej cała szkoła działa jak KMO!

Dariusz Zelewski
Wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako asystent Szkół Uczących Się. Od ponad 20 lat wspiera organizacje pozarządowe w zakresie doradztwa oraz współpracy z administracją samorządową. Ekspert ds. awansu zawodowego z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Lidia Grad
Nauczycielka geografii w Szkole Podstawowej nr 4 im. W. Broniewskiego w Zambrowie, ekspert ds. awansu zawodowego a od roku doradca metodyczny z geografii w CEN w Łomży. Propaguje w swojej pracy interdyscyplinarność i współpracę, lubi się uczyć, uwielbia film, wirtualne podróże i odkrywanie nieodkrytego. Opiekunka Klubu Młodego Odkrywcy Exodus.

Link do transmisji: TUTAJ ».

Wywiady i webinaria:

 

Podczas wywiadów porozmawiamy o tym, jak sytuacja pandemii wygląda z perspektywy nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców. Punktem wyjścia do każdej rozmowy będą – omawiane w trakcie panelu dyskusyjnego – zamknięte szkoły i zdalna edukacja.

Wątki poruszone w wywiadach pogłębimy podczas webinariów, które przygotują i poprowadzą eksperci ze Szkoły Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Centrum Nauki Kopernik.

  • 16.07 – „Halo Houston!… tu szkoła” webinarium poprowadzone przez dr Ilonę Iłowiecką-Tańską z Centrum Nauki Kopernik oraz Alka Tarkowskiego z Centrum Cyfrowego
    Godz. 17.30 – 19.00
  • 23.07 – „Pomagaj się uczyć. Od zadania pogłębiającego uczenie się do odpowiedzialności uczennicy i ucznia za własne uczenie się” – webinarium poprowadzone przez ekspertów z Centrum Edukacji Obywatelskiej
    Godz. 17.30 – 19.00

 

Wykład podsumowujący

Pierwszy etap konferencji podsumujemy wykładem, podczas którego prof. Sylwia Jaskulska i dr Aneta Gop z Centrum Nauki Kopernik opowiedzą nam, jakie funkcje szkoła pełniła przed pandemią, które z tych funkcji zweryfikowała konieczność edukacji zdalnej i jakie korzyści ujawniła szkoła on-line. Dowiemy się, które problemy i wyzwania są wspólne dla szkoły jaką do tej pory znaliśmy oraz tej online, a które są specyficzne i wyjątkowe tylko dla edukacji zdalnej.

Podsumowanie będzie też wprowadzeniem do drugiej części konferencji. Tym razem skupimy się na eksperymentowaniu z rozwiązaniami edukacyjnymi, które można zastosować w edukacji w szkole stacjonarnej, szkole online i szkole hybrydowej.

  • 30.07 – wykład z sesją Q&A prof. Sylwii Jaskulskiej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Anety Gop z Centrum Nauki Kopernik Godz. 19.00 – 20.30