Konferencja Przygody umysłu
w Centrum Nauki KopernikWarsztaty, sesje, panele, spotkania naukowców i praktyków

Zrozumienie procesów uczenia się wymaga współpracy naukowców reprezentujących różne dyscypliny i dziedziny nauki. Pozornie proste pytania o kluczowe mechanizmy, efektywność, motywacje i warunki uczenia się okazują się na tyle złożone, że konieczne jest zastosowanie zróżnicowanych metod, narzędzi i podejść. Uzyskanie odpowiedzi staje się możliwe tylko wtedy, gdy przekroczy się granice specjalizacji naukowych. Konferencja „Przygody umysłu. Uczenie się” jest próbą integracji wiedzy nt. uczenia się, która pomoże projektować lepsze rozwiązania edukacyjne z obszaru STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Zapraszamy na „Przygody umysłu. Uczenie się”.

Program konferencji organizowanej przez Centrum Nauki Kopernik i SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny przewiduje wystąpienia i warsztaty prowadzone przez gości specjalnych konferencji.

Goście specjalni konferencji:

Kto powinien się zgłosić?

Psycholodzy, socjolodzy, antropolodzy, kulturoznawcy, muzealnicy, edukatorzy, nauczyciele, pedagodzy, studenci i wszystkie osoby zainteresowane innowacyjnymi badaniami dotyczącymi ludzkiego uczenia się.

Zakres tematyczny wystąpień:

  1. Społeczne i kulturowe uwarunkowania uczenia się i rozwoju aspiracji naukowych;
  2. Kluczowe mechanizmy w procesach uczenia się STEM;
  3. Rozwój umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, korzystania z technologii a edukacja STEM;
  4. Rola narzędzi edukacyjnych – eksponatów, zestawów, programów, pomocy naukowych – w uczeniu się przyrody i nauk ścisłych;
  5. Komunikacja a uczenie się: uczestnicy, proces, struktura, zakres.

Podczas konferencji odbędą się:

  • wykłady i sesje panelowe,
  • warsztaty metodologiczne w przestrzeni wystaw CNK poprowadzone przez gości specjalnych konferencji,
  • BADNIGHT! – impreza, w trakcie której naukowcy z godnością opowiadają o swoich inspirujących niepowodzeniach. Strój wieczorowy nieobowiązkowy w przeciwieństwie do uśmiechu i dystansu.

WAŻNE DATY

Uczestnictwo czynne:

  • 15 czerwca 2017 r. – ostateczny termin nadsyłania abstraktów do wystąpień i posterów (formularz zgłoszeniowy)

 Uczestnictwo bierne:

OPŁATY

Uczestnictwo bierne

Koszt rejestracji do 9 lipca
Wysokość opłaty – 420 PLN lub 100 EUR
Doktoranci i studenci – 250 PLN lub 60 EURO

Koszt rejestracji po 9 lipca
Wysokość opłaty – 550 PLN lub 130 EUR
Doktoranci i studenci – 380 PLN lub 90 EUR

Koszt obejmuje opłatę konferencyjną, udział w warsztatach, materiały konferencyjne, kawę w czasie przerw oraz obiad i kolację inauguracyjną.

Zapisy trwają do wyczerpania limitu miejsc.

Kiedy i gdzie?

26-27.10.2017

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Tematy
powiązane