Konferencja Przygody umysłu
w Centrum Nauki Kopernik

Konferencja odbywa się tylko w języku angielskim. Po szczegółowe informacje odsyłamy na angielską stronę »

 

Learning Adventures 2019 (Przygody umysłu) to międzynarodowa konferencja naukowa. Tegoroczna edycja poświęcona jest roli (mocy lub niemocy) pomocy dydaktycznych – w tym urządzeń – w procesie uczenia się i nauczania.

Goście specjalni

 • Manu Kapur z ETH Zurich w Szwajcarii – światowej sławy naukowiec z obszaru nauk o uczeniu się. Wygłosi wykład na temat produktywnego niepowodzenia, czyli roli błędów w uczeniu się i ich wpływie na projektowanie
 • Ricardo Nemirovsky z Manchester Metropolitan University w Wielkiej Brytanii – badacz zajmujący się spójnością procesów poznawania i emocji. Omówi zagadnienia związane z rolą obiektów w procesie uczenia się.

Zakres tematyczny wystąpień:

 1. (Nie)moc przedmiotów: wirtualne a realne. Na czym polega różnica między materialnymi a wirtualnymi pomocami naukowymi, mającymi ułatwiać młodym ludziom odkrywanie świata i zdobywanie wiedzy naukowej?

 2. Technologia dla każdego ucznia. Kupić, rozdać i co dalej? Jakie wyzwania stawiają nowoczesne pomoce edukacyjne – zestawy, mikrokontrolery, zabawki – przed rodzicami, nauczycielami i osobami uczącymi się?

 3. Inteligencja przedmiotów. W jaki sposób i dla kogo projektowane są pomoce naukowe? Kiedy projektowanie pomocy naukowych rozwija wiedzę o uczeniu się?

 4. Czy można uczyć się bez wysiłku? Co obiecują dzieciom i dorosłym przedmioty – nowoczesne zabawki, gry, roboty edukacyjne?

 5. Większa kreatywność dzięki zabawie z kostką? Gdzie przebiegają etyczne granice obietnic w narracjach o pomocach naukowych i zabawkach edukacyjnych?

Ważne daty

1 sierpnia 2019 r. – ogłoszenie prelegentów

Uczestnicy (publiczność):
30 września 2019 r. – ostateczna data rejestracji
Formularz rejestracyjny »

Opłaty:
Dla zarejestrowanych przed 8 sierpnia:
- 550 zł (regularna)
- 380 zł (studenci i doktoranci)
Dla zarejestrowanych po 8 sierpnia:
- 750 zł (regularna)
- 500 zł (studenci i doktoranci)

Szczegółowe informacje »

Kogo chcemy zachęcić do udziału?

 • naukowców,
 • badaczy,
 • przedstawicieli centrum nauki,
 • specjalistów ds. badań i rozwoju,
 • pedagogów,
 • nauczycieli,
 • studentów,
 • wszystkich zainteresowanych innowacyjnymi badaniami procesów uczenia się.

O konferencji

We współczesnym świecie żyjemy rozdarci między wiarą w moc przedmiotów a poczuciem sprawczości, jakie daje nam kontakt z dotykowym ekranem.

Wiele doświadczeń i eksperymentów, którym w przeszłości towarzyszył fizyczny kontakt z teleskopem, probówką czy pochylnią, poznajemy dziś za pomocą tekstu, obrazków bądź rzeczywistości wirtualnej. Na uczenie się przeznaczamy coraz więcej czasu, jednak w coraz mniejszej mierze chcemy go poświęcać na zmagania z materialnością świata. Ze swej natury niewirtualny, świat stawia przed nami bardzo materialne wyzwania: zniszczenie planety, globalne ocieplenie, trudne do przewidzenia skutki rozwoju nauki i nowych technologii. Jak wykorzystać potencjał nauki i technologii z korzyścią dla społeczeństwa? Czy do rozwiązania wszelkich współczesnych problemów wystarczy biegłość poruszania się w przestrzeni kodów i programów? Na ile ważny w uczeniu się jest kontakt z materią i konstruowanie wiedzy w oparciu o fizyczne doświadczanie świata?

Czy przedmioty mające uczyć dzieci nowych, ważnych umiejętności spełniają swoje funkcje? Czy możemy być spokojni o przyszłość dzisiejszych uczniów? Czy dobra pomoc naukowa wystarczy, by poprowadzić świetne zajęcia? Czy nauczyciel chemii dysponujący wyłącznie słowami, kredą i tablicą ma szansę głęboko zainteresować uczniów przedmiotem, którego uczy?

Wytwory ludzkie nie mają neutralnego charakteru. Wpisane są w nie wartości, cele, koncepcje użytkowe, a także wyobrażona postać użytkownika, któremu przypisuje się konkretne cechy. Jakie założenia dotyczące przyszłego użytkownika – jego płci, kompetencji oraz sposobu korzystania z pomocy naukowych przyświecają projektantom rozwiązań edukacyjnych – przedmiotów mających wspierać procesy nauczania i uczenia się? Czy wprowadzanie do edukacji pomocy wykorzystujących nowe technologie wzmacnia społeczne podziały, czy wyrównuje szanse?

Krótko mówiąc: co wiemy o mocy (lub niemocy) przedmiotów w kontekście uczenia się?

Program konferencji organizowanej przez Centrum Nauki Kopernik, New York Hall of Science oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie obejmuje wystąpienia prelegentów oraz BADNIGHT! – imprezę, w trakcie której naukowcy z godnością opowiadają o swoich inspirujących niepowodzeniach.

Dołącz do nas!

Organizatorzy:

Patronat honorowy:

Kiedy i gdzie?

21-22.11.2019

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Konferencja odbywa się tylko w języku angielskim. Przejdź na angielską stronę

Tematy
powiązane