Konferencja Przygody umysłu
w Centrum Nauki KopernikWarsztaty, sesje, panele, spotkania naukowców i praktyków

Konferencja „Przygody umysłu. Uczenie się” jest próbą integracji wiedzy na temat uczenia się, która pomoże projektować lepsze rozwiązania edukacyjne. Ale nie jest jedyną okazją, by dzielić się wiedzą i by wiedzę wzbogacać. Badania nad procesami uczenia się chcemy realizować w ramach naszego nowego przedsięwzięcia – Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego.

Pracownia będzie prowadzona w formie konsorcjum badawczo-rozwojowego. Jej działalność będzie opierać się na współpracy środowisk edukacyjnych, społecznych, biznesowych i naukowych. Tworzone tu nowatorskie idee i produkty mają wspierać kształtowanie postaw i kompetencji kluczowych dla funkcjonowania w XXI wieku, umiejętności krytycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów i pracy zespołowej.

W programie konferencji organizowanej przez Centrum Nauki Kopernik i SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny: wystąpienia i warsztaty prowadzone przez gości specjalnych konferencji. 

Goście specjalni konferencji:

Kogo zachęcamy do zgłoszenia się?

Psychologów, socjologów, antropologów, kulturoznawców, muzealników, edukatorów, nauczycieli, pedagogów, studentów i wszystkie osoby zainteresowane innowacyjnymi badaniami dotyczącymi uczenia się.

Zakres tematyczny wystąpień:

 • Społeczne i kulturowe uwarunkowania uczenia się i rozwoju aspiracji naukowych;
 • Kluczowe mechanizmy w procesach uczenia się STEM;
 • Rozwój umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, korzystania z technologii a edukacja STEM;
 • Rola narzędzi edukacyjnych – eksponatów, zestawów, programów, pomocy naukowych – w uczeniu się przyrody i nauk ścisłych;
 • Komunikacja a uczenie się: uczestnicy, proces, struktura, zakres.

Podczas konferencji odbędą się:

 • wykłady i sesje panelowe,
 • warsztaty metodologiczne w przestrzeni wystaw CNK poprowadzone przez gości specjalnych konferencji,
 • BADNIGHT! – impreza, w trakcie której naukowcy z godnością opowiadają o swoich inspirujących niepowodzeniach. Strój wieczorowy nieobowiązkowy w przeciwieństwie do uśmiechu i dystansu.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmujemy
do
1 października 2017 r. – zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

 • Wysokość opłaty – 550 PLN lub 130 EUR
  Doktoranci i studenci – 380 PLN lub 90 EUR

Koszt obejmuje opłatę konferencyjną, udział w warsztatach, materiały konferencyjne, kawę w czasie przerw oraz obiad i kolację inauguracyjną.
Wykłady prowadzone w języku angielskim będą tłumaczone. 

 

Już teraz zapraszamy na kolejną edycję konferencji, która odbędzie się jesienią
2019 r.

Kiedy i gdzie?

26-27.10.2017

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Tematy
powiązane