Rzecznicy Nauki

Projekt Rzecznicy Nauki służy inicjowaniu i wzmacnianiu współpracy pomiędzy naukowcami i dziennikarzami. Jego kluczowe momenty to spotkania przedstawicieli obu środowisk w formule szybkich randek. Efekty to wzmocnienie sojuszu na rzecz krytycznego myślenia oraz liczne publikacje w wielu ważnych tytułach polskich mediów.

Projekt został zainicjowany w 2014 roku przez Centrum Nauki Kopernik, 3 lata z rzędu spotykaliśmy się w Warszawie. Pod koniec 2017 roku projekt ruszył w Polskę. Do organizatorów dołączyło Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki (zbieżność nazw nie jest tu przypadkowa - Stowarzyszenie powstało częściowo z inspiracji projektem Rzecznicy Nauki). Dzięki połączonym energiom na przełomie 2017 i 2018 roku zorganizowaliśmy aż 6 spotkań w całym kraju.

Wspierały nas Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Śląska w Gliwicach i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Przez minione 4 lata w spotkaniach Rzeczników Nauki wzięło udział około 80 naukowców i około 40 dziennikarzy z mediów ogólnopolskich i lokalnych.

Najbliższa edycja rozpocznie się jesienią 2018 roku, planujemy spotkania w 10 miastach.

W tym programie zyskują wszyscy: dziennikarze – bo mają nowe źródło wiedzy, inspiracji i dostęp do naukowców, znających specyfikę mediów; naukowcy – bo uczą się, jak jeszcze lepiej mówić o nauce; społeczeństwo – bo nauka staje się bliższa i bardziej zrozumiała.