Spotkanie z naukowcem

Spotkania z naukowcami to nie tylko okazja do pogłębienia swojej wiedzy i zapoznania się z najnowszymi badaniami. To przede wszystkim spotkania z ludźmi, którzy poświęcają swoje życie pasji odkrywania zasad działania naszej rzeczywistości. To możliwość poznania ich warsztatu pracy oraz wartości, którymi się kierują. To wreszcie okazja do rozmowy.