Warsztaty

W Koperniku dzieje się wiele. Wśród różnych działań organizujemy także szereg warsztatów, o których piszemy w tej częściu serwisu. Mamy propozycje dla nauczycieli, a także dla rodziców i dzieci, młodzieży oraz dorosłych.