Warsztaty z zestawem edukacyjnym

Centrum Nauki Kopernik przygotowuje zestawy edukacyjne (tzw. pudełka) wspomagające nauczanie na różnych poziomach kształcenia. Są to autorskie pomoce dydaktyczne, zawierające materiały i scenariusze niezbędne do przeprowadzania eksperymentów.

Zestaw zawiera na ogół kilkanaście elementów, które można łączyć w rozmaite kombinacje, umożliwiające przeprowadzenie doświadczeń, pokazów dydaktycznych lub zajęć dotyczących nie tylko zjawisk przyrodniczych, ale również aspektów humanistycznych badań naukowych. Działania w ramach zestawu powiązane są najczęściej pewną wspólną ideą, tematem. Jak dotąd przygotowywaliśmy zestawy edukacyjne samodzielnie (pudełko „Biotechnologia”), a także we współpracy z Ministerstwem Środowiska („Pudełko z klimatem”) oraz Biurem Edukacji m.st. Warszawy („Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie”). W 2013 we współpracy z Fundacją RWE stworzyliśmy pudełko „Power Box” poświęcone energii.
W lutym 2014 roku zaprezentowaliśmy zestaw edukacyjny - Walizkę prof. Czochralskiego, a w październiku tego samego roku pudełko „Woda”.

Adresatami zestawów są oczywiście uczniowie, ale bezpośrednimi beneficjentami są nauczyciele ze szkoły, do której dociera pudełko. Jest bowiem ono zaprojektowane w taki sposób, że może być wykorzystywane przez nauczycieli różnych przedmiotów, nie tylko przyrody, fizyki lub chemii, ale również matematyki czy historii. Pozwala to na wprowadzenie tematów przewodnich pudełka na różnych lekcjach w dłuższym okresie kształcenia (np. semestr), co znacząco wpływa na utrwalenie efektów edukacyjnych zestawu.

Nieodłączną częścią zestawu edukacyjnego są organizowane przez Kopernika warsztaty. Uczestnicy nie tylko zapoznają się z zawartością pudełka i samodzielne wykonują doświadczenia, lecz także opracowują zestaw własnych pomysłów na wykorzystanie zestawu w szkołach.