WytwórniaFabLab edukacyjny

Wytwórnia to FabLab edukacyjny, w którym dzieci, młodzież i edukatorzy uczą się zgodnie z zasadami pedagogiki konstrukcjonistycznej, samodzielnie projektując i budując różne przedmioty. Proces edukacji jest wspierany przez opiekuna, który prowadzi zajęcia metodą myślenia projektowego (design thinking).

FabLab (fabrication laboratory) to warsztat wyposażony w urządzenia do cyfrowej fabrykacji (digital fabrication) takie jak drukarki 3D, plotery, wycinarki cyfrowe, a także w narzędzia ręczne (młotki, śrubokręty, piły). W FabLabie projektuje się, majsterkuje i buduje różne przedmioty. Dzięki dostępności wielu narzędzi oraz materiałów można tu zrealizować praktycznie dowolny pomysł. Dowiedz się więcej o narzędziach w Wytwórni »

Wytwórnia w Centrum Nauki Kopernik jest FabLabem edukacyjnym działającym według założeń pedagogiki konstrukcjonistycznej (jeden z nurtów konstruktywizmu – teoria uczenia się). Jej główny przedstawiciel Seymour Papert głosił, że: „»dzieci nie dostają idei, one je tworzą (children don’t get ideas they make ideas) ale uczące się dzieci tworzą nowe idee szczególnie skutecznie wtedy, gdy są aktywnie zaangażowane w konstruowanie różnego rodzaju artefaktów – może to być robot, poemat, zamek z piasku, program komputerowy lub cokolwiek innego, czym można się podzielić z innymi i co może być przedmiotem wspólnej analizy i refleksji«”.*
W konstrukcjonizmie ważne są trzy aspekty rozwoju poznawczego: mentalny (zdobywamy wiedzę dzięki własnemu doświadczeniu i samodzielnej pracy); społeczny (pracujemy zespołowo, ucząc się współpracy i opracowywania pomysłów na drodze kreatywnej wymiany zdań); materialny (konstruujemy/budujemy konkretne przedmioty)”.* Poznaj 8 wielkich idei konstrukcjonistycznych Paperta »

W tym podejściu akcentowane jest osobiste doświadczenie i zaangażowanie. Pozyskiwanie wiedzy i umiejętności odbywa się w ramach pracy grupowej, w procesie kreatywnego i praktycznego działania.
Uczestnicy procesu (uczniowie, podopieczni lokalnych świetlic, klubów, ognisk) – moderowanego przez prowadzącego (metoda design thinking) – samodzielnie definiują problemy oraz wspólnie poszukują rozwiązań. Następnie, na podstawie wypracowanych pomysłów, projektują i konstruują przedmioty stanowiące rozwiązanie problemu oraz testują ich skuteczność. Potem zastanawiają się, jak je poprawić, i przebudowują. Cały proces przyczynia się do głębokiego rozumienia podejmowanych wyzwań i własnej pracy, stając się skuteczną metodą uczenia się. Ponadto samodzielna aktywność młodych ludzi pomaga im uwierzyć w siebie i własne możliwości. W takich warunkach zyskują równe szanse rozwojowe (proces inkluzji społecznej). Odkrywają także praktyczne wymiary rozwijanych kompetencji, ponieważ tu edukacja łączy się z życiem codziennym i środowiskiem rynku pracy. 

Koncepcja Wytwórni wpisuje się w rozwój edukacji STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), który ma na celu rozbudzanie zainteresowań uczniów naukami ścisłymi, inżynieryjnymi i technicznymi. Młodzi ludzie widzą , że technologia, z której korzystają (oparta o przedmioty STEM), ma praktyczne zastosowanie i pomaga rozwiązywać realne problemy. W efekcie mogą zdecydować się na wybór inżynieryjnej, technicznej ścieżki kształcenia, tak pożądanej w zaawansowanych technologicznie branżach gospodarki XXI wieku.

Kopernikowa Wytwórnia należy do światowej sieci FabLabów edukacyjnych (FabLearn Labs) i powstała w oparciu o porozumienie z Uniwersytetem Stanforda. Przeczytaj więcej o idei FabLabów edukacyjnych »

FabLab edukacyjny realizuje priorytety CNK dotyczące rozwoju edukacji praktycznej, jak również szkolnictwa zawodowego. Dowiedz się więcej o tym, dlaczego postanowiliśmy stworzyć FabLab w CNK »

W Wytwórni CNK odbywają się praktyczne warsztaty z konstruowania przeznaczone dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i edukatorów. Zajęcia przeznaczone są dla uczestników zamkniętych projektów CNK. Dowiedz się, kto może brać udział w zajęciach »

Mamy nadzieję, że poprzez długofalowe projekty realizowane w Wytwórni zachęcimy nauczycieli oraz edukatorów do stosowania elementów konstruowania w edukacji.

* dr Andrzej Walat, „O konstrukcjonizmie i ośmiu zasadach skutecznego uczenia się według Seymoura Paperta”, Meritum 4 (7) / 2017 »

Wyłączny Partner:

Gdzie i kiedy?

Na parterze.
Wstęp tylko
w ramach
projektów CNK.

Tematy
powiązane