Wystawy

W Koperniku znajdziesz około 400 eksponatów na wystawach stałych i wystawie czasowej, przestrzeń warsztatową Majsterni oraz dwa teatry – Teatr Robotyczny i Teatr Wysokich Napięć. W weekendy zapraszamy do laboratoriów na zajęcia dla indywidualnych zwiedzających. Wstęp na wymienione atrakcje w ramach biletu do Centrum Nauki Kopernik.