Zmierz się!

Na wystawie będzie można zbadać granice swoich możliwości: wydolność serca, pojemność płuc, elektroaktywność mięśni, precyzję ruchów, czułość dotyku, prędkość reakcji na bodźce, zdolność akomodacyjną oczu, ostrość wzroku oraz wiele innych parametrów.

Wystawa podejmuje zagadnienia z biologii, fizyki, anatomii i fizjologii człowieka.
W ramach wychowania fizycznego można tu zbadać wydolność, sprawność, refleks, wykonać analizę chodu, parametrów skoku czy celności.

Wystawie towarzyszyć będą specjalne warsztaty.


Partner wystaw czasowych

 

Wystawa czasowa

14 marca 2019 
— 26 kwietnia 2020


Wstęp w ramach biletu do Centrum Nauki Kopernik