Laboratorium biologiczne

Dziewczyna mieszająca kolorowy roztwór w szklanej zlewce

Biologia to nauka o życiu. Chociaż praca biologa może kojarzyć się hodowlą roślin lub obserwacją zwierząt, tak naprawdę trzon tej nauki stanowią obecnie badania struktur znacznie mniejszych: komórek i genów.

W tym celu wykorzystywane są nowoczesne technologie i skomplikowane urządzenia. Jednak bez względu na rozmiar obiektów badawczych praca biologów zawsze zmierza do odpowiedzi na to samo pytanie: jak to działa? W ten sposób biolodzy stają się podobni inżynierom, ponieważ próbują sprowadzić do prostych reguł zasady funkcjonowania złożonych mechanizmów, jakimi są organizmy żywe. Dlaczego więc warto zajmować się biologią? Przede wszystkim, żeby lepiej zrozumieć samych siebie - przecież każdy z nas jest organizmem żywym!

Tematy
powiązane